Provincie aan de slag met rapport ondersteunende maatregelen

28-11-2019
135 keer bekeken

De Adviescommissie Uitvoeringsprogramma Ondersteunende Maatregelen Transitie Veehouderij heeft de voortgang en effectiviteit van het gelijknamige provinciale uitvoeringsprogramma tegen het licht gehouden. Daartoe schreef zij een adviesrapport met aanbevelingen voor de komende periode.

Gedeputeerde Staten nemen nagenoeg alle aanbevelingen over.

Zo zorgt de provincie voor betere informatie en communicatie met veehouders, verbetert de provincie de ondersteuning van veehouders die gebruik willen maken van innovaties en boeren die kiezen voor een niche. Daarnaast is de provincie aan de slag met een integrale aanpak op het stikstof dossier.

Versnelde transitie duurzame veehouderij

Het Uitvoeringsprogramma Ondersteunende Maatregelen Transitie Veehouderij is bedoeld als ondersteuning van het provinciaal beleid dat de transitie naar een duurzame veehouderij versnelt en de kwaliteit van de leefomgeving in Noord-Brabant verbetert. Het advies geeft aanbevelingen voor zowel het totale pakket als de afzonderlijke ondersteunende maatregelen.

In haar advies bepleit de adviescommissie de volgende punten:

  1. Zet het flankerend beleid versterkt door.
  2. Zorg voor samenhang in beleid en uitvoering.
  3. Ontzorg de veehouder en heb aandacht voor de sociale kant.
  4. Ga met veehouders die afwachten het gesprek aan.
  5. Zorg voor meer commitment van de agribusiness-partijen.
  6. Ontwikkel een oplossing voor het integraal en brongericht terugdringen van emissies van veehouderijen met in stand houden van de tijdsdruk.
  7. Monitor de (maatschappelijke) effecten van de maatregelen van het uitvoeringsprogramma met duidelijke indicatoren samen met de effecten van ander provinciaal beleid en daarmee de snelheid van de transitie.
  8. Versterk een actieve daadkrachtige rol van gemeenten want zij zijn voor een effectief uitvoeringsprogramma en versnelling van de transitie essentieel.
  9. Investeer in communicatie.

Meer informatie

Raadpleeg het adviesrapport van de commissie via de Statenmededeling van de procedurevergadering van 2 december jl. (7.B.3): Rapportage commissie ondersteunende maatregelen en verwerking in het pakket.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen