Regio West-Brabant maakt werk van vitaal platteland

02-12-2019
132 keer bekeken

Tijdens de kick-off van het programma Vitaal Platteland in West-Brabant werd kennis gedeeld, samen geleerd én zijn ervaringen opgedaan over het vitale platteland in West-Brabant.

Op woensdag 27 november was de kick-off van het programma Vitaal Platteland in West-Brabant. Agrariërs, provincie, gemeenten en het waterschap gingen in Etten-Leur in gesprek over hun ervaringen, successen en complexiteiten. Er werd kennis gedeeld, samen geleerd én ervaringen opgedaan over het vitale platteland in West-Brabant.

Samen de schouders er onder

Gedeputeerde Erik van Merrienboer is blij met deze startbijeenkomst: “Het mooie en unieke West-Brabantse platteland verdient het om vitaal en leefbaar te blijven. Daar zetten we de schouders onder als gezamenlijke overheden, samen met onderwijs en ondernemers. Uitgangspunt is het het creëren van meerwaarde en toevoegen van kwaliteit. En dat is altijd maatwerk.”

Opgaven voor West-Brabant

Voorzitter van de bestuurlijke kopgroep Vitaal Platteland, RWB, Patrick Kok antwoordde op de vraag van dagvoorzitter Ellie van Beek: Waarom is deze bijeenkomst zo belangrijk? “West-Brabant staat voor grote opgaven op het terrein van voedselproductie, waterveiligheid, circulaire economie en biodiversiteit. Deze uitdagingen vragen om een samenhangende, gebiedsgerichte benadering. Daarom zijn we hier vandaag met elkaar.”

Vijf kansrijke gebieden in West-Brabant

Daan Zandbelt, Rijksadviseur fysieke leefomgeving, schetste het Panorama West-Brabant. Hij nam de aanwezigen mee in zijn ideeën over West-Brabant en de gebiedsopgaven die hij voor onze regio ziet.
De Rijksadviseur definieerde vijf kansrijke gebieden in het panorama West-Brabant.

Dat zijn:

  • de westelijke kleigronden,
  • de oostelijke kleigronden,
  • de naad van Brabant & Steden west,
  • het zuidelijke zand
  • Brabantse Wal & Steden Oost.

Volgens Jan van Aert van de Rabobank zijn er circa 3.000 bedrijven in de agrarische sector in West-Brabant. “Schaalvergroting stelt ons voor een aantal uitdagingen waar we mee aan de slag moeten. De overheid zou meer kunnen stimuleren in plaats van de regelgeving aanscherpen. Samen met de agrarische sector moeten we kansen zoeken, zoals we nu ook hier doen. Dat kan niemand alleen, als partners willen we onze kennis graag beschikbaar stellen om het gesprek aan te gaan binnen de agrarische sector.”

Frederike Praasterink, lector Future Foodsystems HAS, nam de zaal mee in hoe het ook anders kan in de voedselproductie. Waarna Kees Jan de Vet, Dijkgraaf, Brabantse Delta in ging op klimaatadaptatie en Regionale Energie Strategie. De Vet gaf een pleidooi voor het belang van regionale en vooral meer integrale samenwerking. 

Doe het mét de boeren, bottum-up, met elkaar

Enkele reactie uit de zaal op de sprekers: “De input van onderaf is leidend om te kunnen bewegen.” “Ook als we straks naar huis gaan: doe het met de boeren, bottum-up, met elkaar.” “Het succes van de boeren wordt ook in de keten gerealiseerd, juist de grote bedrijven moeten de lead nemen.” “Agrariërs die innoveren kunnen elkaar stimuleren.” “Fysieke plekken om elkaar te ontmoeten kunnen zeker helpen.” “Snel beginnen met experimenteerruimtes” “Kennisdeling is enorm van belang.”

In werkateliers gingen de aanwezigen, onder begeleiding van BUAS studenten, aan de slag in vijf gebiedsgerichte werkateliers. Met de volgende focus:

  • het landelijk gebied om te wonen en te werken
  • nieuwe economieën in het buitengebied
  • de transitie van de sector agrofood-biobased
  • en de kwaliteit van het landschap.

Na afloop werden er concrete vervolgafspraken gemaakt om met elkaar verder het gesprek aan te gaan. Verkennende afspraken voor een eerste concreet gebiedsplan zijn gemaakt.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen