Subsidieregeling VABIMPULS wegens succes verlengd

05-12-2019
41 keer bekeken

Vanwege de grote belangstelling voor de VABIMPULS (Subsidieregeling Vrijkomende en vrijgekomen Agrarische Bedrijfsgebouwen) wordt de regeling met twee jaar verlengd. De aanpak helpt boeren een andere toekomst voor hun boerenbedrijf te vinden door sloop of herbestemming.

Succesvol
In totaal maken 445 eigenaren gebruik van deze subsidie vouchers. Dat zijn boeren die gestopt zijn én boeren die van plan zijn te gaan stoppen. Zij geven aan veel baat te hebben bij de expertise die ze via de vouchers van VABIMPULS in kunnen winnen. Enkele reacties:

  • “Er is vaak meer mogelijk dan je leegstaande stallen enkel te benutten voor statische opslag. Fijn dat door VABIMPULS gemeenten en provincie meedenken aan oplossingen waar ik zelf in mijn eentje nooit zou zijn opgekomen.”
  • “Ik weet wat ik met mijn lege stallen wil doen. VABIMPULS adviseerde me over de haalbaarheid van mijn ideeën.”

Verlenging regeling
De huidige subsidieregeling loopt tot 10 december 2019. De vraag naar VABIMPULS is echter onverminderd groot. Daarom hebben Gedeputeerde Staten besloten de regeling te verlengen tot 1 december 2021. Ook het budget voor de subsidies wordt verhoogd met in totaal €1,5 miljoen: €0,5 miljoen voor eigenaren die al gestopt zijn en leegstaande opstallen hebben en €1 miljoen voor eigenaren die willen stoppen met hun boerenbedrijf.

Leegstandsaanpak
Via de vouchers van VABIMPULS kunnen boeren een deskundige inzetten die hen helpt met een nieuw perspectief voor hun bedrijf. Dat kan zijn hulp bij het slopen van het bedrijf of om een andere invulling van het bedrijf, bijvoorbeeld in de recreatieve sector. Dat is niet alleen winst voor de eigenaar zelf. In alle gevallen leidt de samenwerking via VABIMPULS ook tot een verbetering van de omgevingskwaliteit. Zo hebben vaak ook andere betrokkenen, zoals gemeenten, profijt van de oplossing die voor de locatie wordt gevonden.

Ondersteunende maatregelen 
De Provincie Noord-Brabant ondersteunt individuele veehouders met een set van ondersteunende maatregelen om de transitie naar een zorgvuldige veehouderij te versnellen. Hiervoor stelt de provincie € 75 miljoen beschikbaar. Naast VABIMPULS bevat dat pakket maatregelen zoals hulp bij het zoeken naar ander werk, ondersteuning bij omschakelen naar een diervriendelijker of duurzamer bedrijf etc.
Meer informatie: www.brabant.nl/ondersteunendemaatregelen

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen