Milieueffectrapportage noodzakelijk voor vergunningsaanvraag OOC in Oss

19-12-2019
40 keer bekeken

OOC Beheer moet voor de vergunningaanvraag voor een biovergassingsinstallatie en een mestverwerkingsinstallatie op het industrieterrein Elzenburg in Oss een volledig milieueffectrapport opstellen.

Dit hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant besloten op grond van het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage.

Het initiatief betreft een biovergassingsinstallatie voor de vergassing van houtsnippers en een mestverwerkingsinstallatie op het terrein van OOC aan de Merwedestraat 5 te Oss.  Hiervoor is een m.e.r.-beoordeling uitgevoerd en hebben Gedeputeerde Staten een advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage gevraagd. Een mogelijk nadelig gevolg wordt, volgens deze commissie, gevormd door een hogere geluidsbelasting in de omgeving vanwege het totaal aan activiteiten van OOC Beheer. Bovendien kan een grotere uitstoot van stikstofverbindingen leiden tot nadelige gevolgen voor Natura 2000-gebieden. Overigens concluderen Gedeputeerde Staten dat er voor de biovergassingsinstallatie zelf al een m.e.r-plicht geldt.

Gedeputeerde Staten hechten grote waarde aan een zorgvuldige voorbereiding van de voorliggende besluitvorming in samenspraak met omwonenden en de gemeente Oss. De provincie wil daarom een volledige milieueffectrapportage, waarin ook geur en gezondheid meegenomen worden, en een excellente vergunningaanvraag. Deze sluiten aan bij eerder geuite wensen van de omwonenden en de gemeente.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.