Natuurinclusief boeren in de Hilver

30-03-2020
425 keer bekeken

Een natuurinclusieve aanpak werkt wel degelijk. Zo'n zes jaar geleden zetten acht boeren met elk een andere bedrijfstak gezamenlijk de schouders onder de natuurontwikkeling van hun gebied.

Natuurinclusieve aanpak werkt wel degelijk. Zo'n zes jaar geleden zetten acht boeren met elk een andere bedrijfstak gezamenlijk de schouders onder de natuurontwikkeling van hun gebied.

De betreffende boeren zijn werkzaam in het stroomgebied van de Hilver. Zij hebben het kringloop werken niet alleen binnen de eigen bedrijfstak opgepakt, maar ook tussen de bedrijven onderling. Met een belangrijk herstel van de biotoop voor de grutto in Brabant als gevolg.

Bijgaand filmpje is een mooi voorbeeld van een voorloperproject dat ter inspiratie van het programma natuur-inclusieve landbouw diende: Hilverbeken.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen