Subsidie voor innovatieve stalconcepten

17-03-2020
41 keer bekeken

De provincie steunt twee melkveehouderijen bij het aanpassen van hun stal voor jongvee. Emissiearme vloeren voor melkvee worden al langer succesvol toegepast.

De provincie Noord-Brabant stelt extra geld beschikbaar om initiatieven voor innovatieve stalconcepten van idee naar concreet project te brengen.

Businessplan

In de taskforce Toekomstbestendige stallen werken de provincie Noord-Brabant, FME-CWM, ZLTO en VNO-NCW Brabant Zeeland samen om de innovatie van stalconcepten op gang te brengen en te ondersteunen. De taskforce wordt regelmatig benaderd met ideeën voor innovatie met potentie, maar het ontbreekt soms aan de expertise om deze ideeën uit te werken in een goed businessplan. De taskforce ondersteunt deze innovaties door deze te koppelen aan andere partijen. Echter vragen deze vaak om een businessplan voordat er een samenwerking kan worden opgezet. Ontwikkelaars blijven regelmatig hierop steken met als gevolg dat innovaties niet (door)ontwikkelen.

Advies en begeleiding op maat

Met het extra geld dat de provincie nu beschikbaar stelt is er € 150.000,- beschikbaar, waarmee FME-CWM advies en begeleiding op maat kan bieden in de vorm van expertise-uren. Hiermee kunnen 15 à 20 businessplannen geschreven worden. De aanvrager zal zelf 50% van de kosten moeten bijdragen. Per aanvrager betekent dit een maximum aan uren capaciteit t.w.v. € 10.000. Alleen ideeën die emissies bij de bron aanpakken komen hiervoor in aanmerking.

Deze aangeboden expertise wordt in eerste instantie geleverd door FME-CWM en ZLTO, maar specialistische expertise kan ook worden ingekocht (bv wetenschappelijke kennis van WUR/HAS). FME-CWM brengt deskundigheid in op het gebied van business development en innovatie en ZLTO doet dit op het gebied van de doelgroep en markt: de veehouderij.  

Aanpassen verouderde stalsystemen

Door de verscherpte regelgeving moeten veel veehouders hun stalsystemen aanpassen naar de toekomstige eisen. Er is daardoor veel vraag naar innovatieve stalconcepten die de emissies bij de bron aanpakken. De provincie vindt het belangrijk dat er zo snel mogelijk innovatieve stalsystemen op de markt komen die emissies bij de bron aanpakken. En stimuleert innovaties op dit gebied door kennis en middelen beschikbaar te stellen.

Zelf een idee?

Heeft u zelf een idee voor een nieuw stalconcept of wilt u aansluiten bij een bestaand initiatief? Wilt u weten of u in aanmerking komt voor deze subsidie? Meld u dan bij de Taskforce toekomstbestendige stallen via toekomstbestendigestallen@fme.nl.

Kijk ook op www.zlto.nl/toekomstbestendigestallen.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen