Plantaardige innovaties en nieuwe eiwitten

03-03-2020
79 keer bekeken

De provincie ondersteunt in 2020 diverse initiatieven die bijdragen aan innovaties in de plantaardige sector en meer plantaardige eiwitten in de voeding.

De provincie ondersteunt in 2020 diverse initiatieven die bijdragen aan innovaties in de plantaardige sector en meer plantaardige eiwitten in de voeding.

Nieuwe teelten

Met het Louis Bolk Instituut heeft de provincie een netwerk opgezet rond het gewas sorghum. Sorghum is vooral bedoeld als veevoer in aanvulling op snijmais. Het helpt de bodem verbeteren, verhoogt de biodiversiteit en gezondheid van de koe en is beter bestand tegen langdurig natte periodes. Boeren, adviseurs en veredelaars delen kennis om het gewas geschikt te maken voor het Nederlands klimaat.

Veldbonen, die het van oudsher al goed doen op kleigrond, zijn geschikt voor zowel dierlijke als menselijke consumptie. Samen met de ZLTO organiseert de provincie bijeenkomsten tussen telers, veredelaars, verwerkers en kennisinstellingen. Bij de verwerkende industrie is er interesse in veldbonen als lokale bron voor vleesvervangers ter vervanging van soja uit het buitenland.

Naast nieuwe gewassen ontwikkelt het denken over de manier van telen voortdurend. Voorbeelden van nieuwe teeltechnieken die de provincie ondersteunt zijn agroforestry, strokenteelt en precisielandbouw.

Consumptie

In West-Brabant (Woudrichem) werken voedselproducenten HAK en Schouten en de provincie samen om de consumptie van plantaardige eiwitten te stimuleren. Zij hebben het Centrum Hulp bij Innovatie, Educatie en Fascinatie Plantaardige eiwitten (CHIEF) gestart. De komende jaren wordt vanuit dit centrum gewerkt aan productinnovatie, onderwijs voor kinderen en cursussen voor volwassenen en de beleving van de plantaardige eiwitten in de voeding.

Het programma Pulse van ZLTO en de provincie brengt telers en verwerkers van plantaardige voeding in contact met ontwerpers. Zo stimuleren zij de ontwikkeling van nieuwe lokale vleesvervangers.

In 2020 zet de provincie in op lobby richting de Europese Commissie om het gebruik van insecten voor diervoer verder mogelijk te maken. Brabant heeft met Protix een sterke speler met veel groeipotentieel. Via insecten zijn reststromen uit voeding om te zetten naar waardevolle eiwitten voor voer. Hiermee wordt verspilling ook tegen gegaan.

Raad voor de Leefomgeving

De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur adviseert om plantaardige eiwitten in menselijke consumptie te verhogen van het huidige niveau van 35% naar 60% in 2030. Dit komt ook overeen met het advies van het Voedingscentrum dat 50% van het menselijk dieet plantaardig zou moeten zijn. De provincie stimuleert nieuwe teelten en teelttechnieken en netwerken van betrokken partijen om die verandering te ondersteunen. Tegelijk wil de provincie hiermee bijdragen aan de klimaatadaptatie en biodiversiteit.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen