Barometer Duurzame landbouw

12-02-2020
38 keer bekeken

In de zogenaamde Barometer Duurzame landbouw is de duurzaamheid van de Brabantse Landbouw in beeld gebracht aan de hand van 20 indicatoren. Daarbij wordt ingegaan op de thema’s: de structuur van de sector, mensen, milieu en economie.

In de zogenaamde Barometer Duurzame landbouw is de duurzaamheid van de Brabantse Landbouw in beeld gebracht aan de hand van 20 indicatoren. Daarbij wordt ingegaan op de thema’s: de structuur van de sector, mensen, milieu en economie.

De Barometer Duurzame landbouw geeft een beeld van de ontwikkelingen de afgelopen decennia en vergelijkt Noord-Brabant met Nederland als geheel. Hiermee ontstaat een beeld van de sterke en zwakke punten van de Brabantse landbouw. Hier wordt nadrukkelijk geen waardeoordeel aan verbonden. Het is de bedoeling deze informatie periodiek (per 2 à 4 jaar) te actualiseren.

In het Brabantse bestuursakkoord ‘Kiezen voor kwaliteit’ hebben Gedeputeerde Staten aangekondigd samen met de Brabantse samenleving een visie op de landbouw te gaan formuleren in het perspectief van 2030. Ter voorbereiding daarvan hebben GS Wageningen Economic Research gevraagd de huidige situatie feitelijk in beeld te brengen. Dit heeft geresulteerd in de Barometer Duurzame Landbouw Noord-Brabant

Gedetailleerde informatie

Bekijk hier de infographic. Wilt u meer gedetailleerde informatie? Bekijk meer informatie en de indeling per sector op www.agrimatie.nl.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen