Weer drie innovatieprojecten van start in Noordoost-Brabant

23-08-2019
41 keer bekeken

Mede dankzij de Regeling Economie en Innovatie Noordoost-Brabant kunnen opnieuw drie innovatieprojecten van start: Hergebruik van fosfaat uit reststromen, Healthy Fridge en Organic Love Mayonaise. Voor dit jaar is nog innovatiesubsidie beschikbaar.

In totaal is een kleine 150.000 euro subsidie verstrekt. De gezamenlijke projectwaarde bedraagt ca. 315.000 euro.

 

Hergebruik van fosfaat uit reststromen - Dimaen BV 

In dit project wordt een pilotinstallatie en minimaal één afzetkanaal ontwikkeld voor fosfaathergebruik uit restromen. Projectpartner Flowselect bedacht een methode om fosfaat uit restromen terug te winnen. Deze innovatie moet helpen om Brabant zelfvoorzienend te maken in fosfaat en om het huidige overschot in Nederland terug te dringen. Zonder fosfaat is landbouw niet mogelijk.


Healthy Fridge - Bink en de Roos

‘Verse salade net zo makkelijk bereikbaar maken als een candy bar’ is de missie van Healthy Fridge. De ingrediënten komen van boeren uit de regio. De bekers waarin de salade wordt verkocht, kunnen weer worden ingeleverd en niet-verkochte salades gaan naar de voedselbank. Zo wordt voedselverspilling zoveel mogelijk tegengegaan. De subsidie is nodig voor onderzoek naar het assortiment, de soft- en hardware en de locaties van de fridges.

 

Organic Love Mayonaise -  Organic Love

Organic Love wil een nieuwe lijn mayonaise producten ontwikkelen op basis van groenten. Dit is een gezond alternatief voor bestaande mayonaiseachtige producten. De subsidie wordt mede gebruikt om de receptuur, een industriële productielijn en de logistiek te ontwikkelen. Ook worden instore-events en een campagne over gezonde voeding opgezet.

 

Nieuwe subsidieaanvragen tot 2 september

Voor dit jaar is er nog steeds innovatiesubsidie beschikbaar. De deadline voor het indienen voor de volgende tranche is: 2 september 2019 17.00 uur. Kijk hier voor de voorwaarden of neem contact op met Celine van Soest, celine.vansoest@regionoordoostbrabant.nl.

De Subsidieregeling Economie en Innovatie Noordoost-Brabant is bedoeld om vernieuwende, innovatieve samenwerkingsprojecten voor het MKB aan te jagen. Het gaat om innovaties in transitie landbouw, klimaat & energie en voeding & gezondheid. Te denken valt aan haalbaarheidsstudies, ontwikkeling van prototypes of om nieuwe diensten. De maximale subsidie per aanvraag bedraagt 50.000 euro, met een maximum van 50% van de totale kosten.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen