Stalinnovaties vleeskalveren, varkens en melkvee krijgen steun

14-05-2020
835 keer bekeken

De provincie Noord-Brabant steunt de realisatie van een hele reeks nieuwe stalsystemen in drie diercategorieën: vleeskalveren, varkens en melkvee. Deze systemen pakken de uitstoot van methaan, ammoniak en geur aan bij de bron.

De provincie ziet de brongerichte aanpak van emissies als een kansrijke innovatie waarmee boeren kunnen ondernemen in balans met hun omgeving. Gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Landbouw): “In Brabant zoeken we naar een balans tussen veehouderij en omgeving. Met het ondernemerschap van onze boeren en de innovatiekracht van onze industrie lukt het om stallen vergaand te verbeteren. Deze brongerichte systemen zijn beter voor het klimaat, de omgeving, de boer en de dieren.

Vleeskalveren

De provincie ondersteunt onderzoek naar zes brongerichte stalsystemen voor vleeskalveren. De verwachting is dat ze leiden tot een halvering van de ammoniakemissie. Er wordt ook een vermindering verwacht in geur en methaan. Het totale project bedraagt een kleine miljoen euro, waar de provincie € 680.000 van subsidieert.

De nieuwe stalsystemen worden gebouwd en gemeten bij kalverhouder Thelosen in Someren. In het project werken een aantal kalverhouders samen met leveranciers van stalsystemen, Monteny Milieuadvies, projectleider W. van Hoof (Keigroen) en enkele bedrijven die de emissiemetingen doen. In de klankbordgroep zitten onder andere de Dierenbescherming, WUR, RVO en de provincie Noord-Brabant. Op deze manier wordt de informatie uit het project gedeeld met andere deskundigen.

Melkvee

Adviesbureau DLV ontwikkelt in samenwerking met vier melkveehouders een verbetering van de sleufvloer. De sleufvloer is een systeem dat in de jaren ’90 ontwikkeld is. Het bestaat uit vloerplaten met perforaties die de urine doorlaten. De vaste mest die op de vloer blijft liggen, wordt regelmatig weggeschoven. In het aangepaste systeem zal de mestschuif vaker schuiven, worden de schuifbladen jaarlijks vervangen en worden de doorgangen in de stallen emissiearm gemaakt. Dit moet volgens Monteny Milieuadvies een verbetering van de uitstoot van ammoniak opleveren van bijna 12 naar 7 kg. De totale kosten van de aanpassingen bij vier melkveehouders bedragen € 91.214. De provincie draagt € 63.850 bij. De betrokken melkveehouders zijn Gremi Loeffen in Langenboom, Pijnenburg-Boons in Hilvarenbeek, Van Dijk-Van der Horst in Groeningen en Hoeve Zonnelust in Schijndel.

Gespeende biggen en varkens

Keten Duurzaam Varkensvlees/De Hoeve Innovatie doet al sinds 2017 onderzoek naar de Stal van de Toekomst met behulp van financiële ondersteuning van de provincie. KDV breidt haar onderzoek uit. Hierdoor wordt hun Stal van de Toekomst geschikt voor meer soorten bestaande stallen.  Met name stallen met brede mestkelders bij vleesvarkens en gespeende biggen. Dit zijn varkens die niet meer bij de moeder hoeven te zijn voor de moedermelk. Deze Stal van de Toekomst vermindert de uitstoot van ammoniak, geur, fijnstof en methaan aanzienlijk. De kosten van het project zijn € 583.000, waarvan de provincie € 466.400 subsidieert.  

 

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen