Ondersteunende maatregelen Europese Unie Agrofood

18-05-2020
434 keer bekeken

De Europese Unie heeft afgelopen week een akkoord bereikt over een aanvullend steunpakket voor de agrofoodsector die getroffen is door de coronacrisis. De provincie licht de relevante maatregelen voor Brabant toe.

Steun voor particuliere opslag

De Europese Commissie zal steun verlenen voor de particuliere opslag van zuivelproducten (melkpoeder, boter, kaas) en vleesproducten (rund-, schapen- en geitenvlees). Deze producten mogen tijdelijk — ten minste 2 à 3 maanden en hooguit 5 à 6 maanden — uit de markt worden genomen. Aanvragen tot deelname aan de regeling kunnen worden ingediend vanaf 7 mei 2020. Doel van deze maatregel is de markt te stabiliseren door het aanbod tijdelijk te verminderen.

Flexibele marktondersteuningsprogramma's

De Europese Commissie zal flexibiliteit toestaan bij de uitvoering van marktondersteuningsprogramma's voor wijn, groenten en fruit, tafelolijven en olijfolie, bijenteelt, en bij de uitvoering van de EU-schoolregeling (voor melk en groenten en fruit). Deze flexibiliteit is bedoeld om het beschikbare aanbod in elke sector te beperken en zo het evenwicht op de markten te herstellen. Bovendien kunnen hierdoor de financieringsprioriteiten worden verlegd naar maatregelen voor crisisbeheer.

Afwijking van de EU-mededingingsregels

De Europese Commissie heeft afwijkingen van EU-mededingingsregels vastgesteld voor zuivelproducten, bloemen en aardappelen. Daardoor kunnen marktdeelnemers voor een periode van maximaal 6 maanden zelf marktmaatregelen organiseren en uitvoeren op hun niveau om hun sector en de werking van de interne markt te stabiliseren. Zo mag de zuivelsector de melkproductie collectief plannen en mogen de bloemen- en de aardappelsector producten uit de markt nemen. Opslag door particuliere marktdeelnemers wordt eveneens toegestaan.

Flexibele inzet EU plattelandsfondsen

Lidstaten met resterende fondsen voor plattelandsontwikkeling krijgen de mogelijkheid om deze middelen te gebruiken ter ondersteuning van landbouwers en kleine agrofoodbedrijven in 2020. Dat zou onmiddellijke hulp moeten bieden aan de landbouwers en bedrijven die het hardst zijn getroffen door de crisis. De lidstaten kunnen steun aanbieden tot € 5.000 per landbouwer en tot € 50.000 per klein bedrijf. Dat bedrag komt boven op de de-minimissteun voor de landbouwsector en de eerder vastgestelde verhoging van het staatssteunplafond. Dit voorstel moet nog ter goedkeuring aan de Raad en het Parlement worden voorgelegd.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen