Groene Cirkels: kringlooplandbouw

10-08-2020
315 keer bekeken

In juli was de tweede bijeenkomst van de Groene Cirkels: kringlooplandbouw. De Groene Cirkels is een samenwerkingsconvenant gericht op verduurzaming op 5 thema's: energie, biobased, vergroening leefomgeving, logistiek en kringlooplandbouw.

Begin vorig jaar ondertekenden de provincie Noord Brabant, Cosun Beet Company en Naturalis een convenant; de zogenoemde groene cirkels samenwerking. Hierbij willen de kernpartners op 5 thema's verduurzamen (samen met verschillende stakeholders). De thema's zijn: energie, biobased, vergroening leefomgeving, logistiek en kringlooplandbouw. Ambitie van de ketenpartners: “Vanuit de suikerbietenketen samenwerken aan een circulaire samenleving met de natuur als partner.”

Bekijk het filmpje van de kick-off Groene Cirkels: https://youtu.be/6yLxuse6KFk.

Kringlooplandbouw

Binnen de themacirkel Kringlooplandbouw is de ambitie een vitaal West-Brabant.

‘Samen naar een veerkrachtig, circulair systeem ter versterking van landbouw, natuur, water en bodem in West-Brabant.’

Er zijn 2 projectideeën waar de verschillende partners mee aan de slag gaan:

  1. De Natuurakker
    Deze is gestart vanuit Cosun/HAS/CZAV en akkerbouwer Eugène van den Eijnden. Vanuit Groene Cirkels wordt dit project de komende jaren verder doorontwikkeld.

  2. Biodiversiteit landbouw en openbaar groen
    Landbouw en natuur zouden in symbiose moeten werken. Beplanting, beheer en onderhoud van openbaar groen (bermen, dijken, sloten etc.) is op een manier uit te voeren waarmee de de functionele agrobiodiversiteit bevorderd wordt. Maar welke plagen zijn er in de verschillende gewassen, welke bestrijders zijn er en welke flora is er voor deze bestrijders nodig, etc.?

In juli vond de tweede bijeenkomst plaats. Ook hiervan is een filmpje gemaakt: https://vimeo.com/430638146/87fb025584 .

Begin september staat de derde bijeenkomst Groene Cirkels gepland.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen