Brabant Bemest Beter start regionale bemestingspraktijk

17-09-2020
1112 keer bekeken

Brabant Bemest Beter ging dit voorjaar van start met als doel om mest duurzaam te kunnen verwerken én gebruiken. Een van de projecten is ‘Regionale Bemestingspraktijk’. Boeren, mestverwerkers, loonwerkers of adviseurs die interesse hebben om deel te nemen aan dit project, kunnen zich aanmelden

Opstart Regionale Bemestingspraktijk

In dit deelproject wordt gestart in 4 regio’s in de provincie: Zuid-Oost Brabant, Noord-Oost Brabant, West Brabant en Midden Brabant. In totaal gaan veertig boeren en tuinders aan de slag om hun bemestingspraktijk te verbeteren: individueel, in de eigen regiogroep en met de vier groepen samen, met elkaar en met andere specialisten.

Op 17 september jl. vond de eerste startbijeenkomst plaats in regio Zuid-Oost. Tijdens deze bijeenkomst zijn ondernemers en stakeholders uitgenodigd om de discussie te voeren over het beter benutten van dierlijke mest en alternatieve meststoffen.
Een aantal ondernemers zijn al deelnemer aan dit deelproject van Brabant Bemest Beter. Zij gaan volgend jaar aan de slag met het invullen van praktische proeven op het bedrijf. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat ze mineralenconcentraat gaan aanvoeren in plaats van kunstmest. Vanuit het project is er vervolgens budget beschikbaar om te meten aan de benutting van deze mest. Voorbeelden van metingen zijn; bodemmonsters, gewasanalyses en mestmonsters. Zo kan men zien of de nutriënten ook daadwerkelijk worden benut.

Heeft u interesse om deel te nemen aan het project Regionale Bemestingspraktijk? Neem dan contact op met Fauve Henst van ZLTO. Met name voor akkerbouwers en tuinders is er nog ruimte, maar ook voor andere geïnteresseerden. Aanmelden kan nog tot eind 2020. Lees hier meer info over deelname.

Inventarisatie toevoegmiddelen aan mest

Er zijn diverse toevoegmiddelen (additieven) op de markt om aan mest toe te voegen. Dit is een manier om van de mest de kwaliteit en de toepasbaarheid en de effecten voor het milieu te verbeteren. Has Hogeschool heeft een inventarisatie uitgevoerd, waardoor we meer overzicht hebben over de producten en de werking ervan. Zie dit artikel.

Brabant Bemest Beter

Brabant Bemest Beter is een initiatief van Has Hogeschool, provincie Noord-Brabant, ZLTO en NCM, met als gezamenlijk doel om mest duurzaam te kunnen verwerken én aanwenden. Doel is om via een betere bemestingspraktijk tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan een beter inkomen van de agrarische sector, aan een betere bodem- en waterkwaliteit en aan een kleinere footprint. In samenwerking met tal van andere organisaties wordt in projecten aan het thema gewerkt.

Bekijk voor meer info de website van Brabant Bemest Beter.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen