Nieuwe versie van de Brabantse Zorgvuldigheidsscore in werking

02-10-2020
274 keer bekeken

Vanaf 1 oktober 2020 treedt de nieuwe versie van de Brabantse Zorgvuldigheidsscore (BZV) in werking, versie 2.1. De BZV helpt veehouders die willen uitbreiden dit zorgvuldig te doen.

De BZV versie 2.1 en de wijziging van de Nadere Regels BZV 2.1 kun je raadplegen op www.brabant.nl/bzv21.
In BZV 2.1 zijn de certificaten opnieuw beoordeeld en gewaardeerd. Daarnaast zijn er certificaten toegevoegd en zijn enkele certificaten komen te vervallen. Er zijn geen aanpassingen geweest binnen de pijler Inrichting & Omgeving.


Ontwikkelruimte verdienen


Onder zorgvuldig wordt verstaan dat veehouderijen hun bedrijfsvoering zo inrichten dat zij daarmee goed passen in hun omgeving. De BZV gaat uit van de gedachte dat ontwikkelruimte verdiend moet worden en niet onbegrensd is. Veehouders kunnen pas een vergunning aanvragen voor een uitbreiding na overleg met hun omgeving en nadat uit een objectieve toetsing (BZV) de score ‘zorgvuldig’ is gekomen. BZV toetst de thema's: gezondheid, dierenwelzijn, brandpreventie, energie, fosfaatefficiëntie, geur, fijnstof, endotoxines, ammoniak, biodiversiteit, mineralenkringlopen en verbinding met de omgeving.

Lees hier alles over het toepassen van de Brabantse Zorgvuldigheidsscore.
 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen