Meer lokale producten in restaurants overheid

05-10-2020
275 keer bekeken

Het ministerie van LNV en de provincies zetten zich in voor meer lokaal geproduceerd voedsel in restaurants van de overheid. Minister Schouten en gedeputeerden van de provincies tekenden hiervoor tijdens de Nationale Handelsmissie Korte Keten de Green Deal Catering Overheidslocaties.

Namens de provincie Noord-Brabant tekende gedeputeerde Elies Lemkes-Straver de Green Deal overeenkomst op 5 oktober jl.

Minister Schouten: “Het doet mij goed dat de cateraars zelfs in deze bijzondere en lastige Coronatijd waarin medewerkers thuiswerken, toch hun intentie uitspreken om in de toekomst zich in te zetten om gerechten aan te bieden van lokaal geproduceerd voedsel. Dit is niet alleen goed voor de afzet van de boeren, tuinders en vissers van ons land. Het draagt ook bij aan het vergroten van kennis over de producten en waar deze vandaan komen. Ik daag dan ook graag andere bedrijven en organisaties uit om zich bij de Greendeal aan te sluiten.”

Het belang van de korte keten

Produceren en verkopen middels een korte keten is een belangrijke pijler in de LNV-visie, in de omslag naar kringlooplandbouw. Het is een duurzamere manier van produceren doordat bijvoorbeeld restproducten van een aardappelteler en bierbrouwerij gebruikt worden voor het voer voor de varkens. Door minder schakels in de productieketen staat de boer, tuinder of visser sterker in de onderhandeling met toeleveranciers en dat bevordert de positie van de ondernemer in de keten. En door de lokale samenwerkingen staat de agrarisch ondernemer ook meer contact met de omgeving. Wanneer lokale producten dan ook nog eens verkocht worden via bijvoorbeeld de lokale supermarkt, de winkel op het erf of lokale voedselboxen, brengt dat boer en burger dichter bij elkaar. 

Onderzoek Greendish

In het kader van deze Green Deal is door Greendish onderzocht, door middel van een nulmeting, in welke mate de inkoop van de Rijkscatering en de catering van 9 provincies nu al lokaal verzorgd wordt. Daarnaast is de inkoop van seizoenproducten en in de meeste gevallen de inkoop van producten voorzien van duurzaamheidskeurmerk in het onderzoek meegenomen. De resultaten laten bijvoorbeeld zien dat er nog ruimte voor verbetering is met betrekking tot lokaal en duurzaam inkopen. Zowel op het gebied van lokaal (12%), herkomst (34% uit Nederland),

aantal schakels (15% 0-1 schakels) als seizoen en teeltwijze (19% uit het seizoen en volle

grond). De resultaten hebben bijgedragen aan het formuleren van de doelen van deze Green Deal. Het onderzoek is hier terug te lezen.

Over de Nationale Handelsmissie Korte Keten

In het kader van de verbinding boer(in) en burger heeft het Rijk aangegeven om met de provincies een handelsmissie in eigen land te organiseren met als doel de waardering van streekproducten te laten toenemen en korte (voedsel)ketens te stimuleren. Vanwege de corona-crisis heeft die handelsmissie een iets ander karakter gekregen. Afgelopen zomer is een videoserie gemaakt over de pioniers van de korte keten in de 12 provincies. Op maandag 5 oktober ging minister Schouten, samen met het publiek via een webcast, in gesprek met enkele van deze pioniers. Wageningen University and Research (WUR) presenteerde tevens de eerste resultaten van een onderzoek naar korte ketens.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen