Ontwikkel- en expertisecentrum voor duurzame eiwitten

27-10-2020
589 keer bekeken

De provincie Noord-Brabant, AgriFood Capital, WUR, TU/e, HAS hogeschool en de gemeente Oss zetten samen de eerste stappen in de richting van een Ontwikkel- en expertisecentrum voor duurzame eiwitten (ODE).

Dit wordt een plek waar beleving (demo), onderzoek en kennis bij elkaar komen. Naast de opkomst van plantaardige eiwitten zal de behoefte aan dierlijke eiwitten blijven bestaan. Als onderdeel van een gebalanceerd en gezond dieet.

Duurzame productie

Randvoorwaarde is dat deze eiwitten duurzaam geproduceerd worden. Naast een duurzaam gebruik van grondstoffen en het verder terugdringen van milieudruk, spelen dierwelzijn, kringlooplandbouw, een bestendig verdienmodel voor producenten en nieuwe toepassingsgebieden in het kader van life sciences een rol.

Connecting Agri & Food gaat een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar de behoefte en realisatiemogelijkheden van een dergelijk centrum, in samenwerking met de verschillende partners en stakeholders.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen