Internationale samenwerking data gedreven landbouw- en voedselsector start in Brabant

27-10-2020
445 keer bekeken

Tijdens de internationale conferentie ‘Data Driven Agrifood Future’ zetten diverse regionale, landelijke en internationale partijen de eerste stap naar een wereldwijde samenwerking en een alliantie op het gebied van een data gedreven Agrifoodsector.

Een initiatief van de provincie Noord-Brabant, samen met AgriFood Capital, FME, gemeente 's-Hertogenbosch en JADS-TU/e.

Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel en Natuur: “Verduurzaming van de agrifoodsector is van groot belang. Dit gaat verder dan de boer en gaat juist over de hele keten: van zaad en grondstof tot vee en landbouw, tot voedselverwerker en detailhandel. Data is daarbij de sleutel. Uitwisseling van data betekent bijvoorbeeld dat je meer op maat kunt produceren en beter kunt sturen. Dat komt ten goede aan aspecten als de kwaliteit van voedsel, aan duurzaam bodem- en watergebruik, aan dierenwelzijn en draagt bij aan de vermindering van voedselverspilling.”

Samenwerking binnen de agrifood keten

Tijdens de Den Bosch Dataweek vond op 26 oktober de internationale conferentie ‘Data Driven Agrifood Future’ plaats vanuit het Brabantse Provinciehuis. Sprekers uit Nieuw-Zeeland, Californië, Denemarken, Duitsland, België en uiteraard Nederland waren live en online aanwezig. Zij gingen met elkaar in debat over de verduurzaming van de sector met behulp van het toepassen van data en het uitwisselen van deze data. Momenteel worden data op verschillende niveaus van de voedselketen al gebruikt, maar nauwelijks onderling uitgewisseld. Totale integratie van gegevens kan de verduurzaming vleugels geven. Integratie tussen de verschillende onderdelen van de voedselketen is daarbij een belangrijke eerste stap.

Agrifood én high tech

Tijdens de conferentie kwam duidelijk naar voren dat het uitwisselen van data alleen tot stand zal komen als alle partijen er iets bij te winnen hebben. Vertrouwen is daarbij de sleutel. Het gaat volgens de deelnemers niet alleen om het verbinden van data, maar ook om het verbinden van mensen. Daartoe is tijdens de conferentie de eerste stap gezet. Brabant bleek daarvoor een zeer passend uitgangspunt. De provincie heeft niet alleen een grote agrofoodsector waarin alle onderdelen van de keten vertegenwoordigd zijn, maar ook een sterke hightechsector. Deze combinatie kan leiden tot mooie duurzame innovaties in agrifood.

Innovaties versnellen

Na afloop van de conferentie werd een zogenaamde Letter of Intent voor de Data Driven AgriFood Future Alliance ondertekend. Daarmee bezegelden de initiatiefnemers de wens om samen te werken aan een duurzamere agrifoodsector. Hiermee is een start gemaakt van een internationale alliantie van ondernemers, wetenschappers en vertegenwoordigers van lokale en regionale overheden om datagedreven innovatie binnen de voedselketen mogelijk te maken. Deze alliantie zal gemeenschappelijke uitdagingen identificeren die op verschillende plaatsen op de wereld zijn aan te pakken door middel van onderzoek, experimenten en ervaring. Het doel is daarmee innovatiebarrières te doorbreken en duurzame toepassingen in de praktijk te versnellen.

Afbeeldingen

Signing letter of intent data driven agrifood future

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen