Webinar Natuurinclusieve landbouw: samen kom je verder

21-11-2020
1639 keer bekeken

Op 25 november van 12.30 tot 14.00 uur organiseert de provincie, samen met het netwerk Goed Boeren, een webinar over natuurinclusieve landbouw. Diverse partijen, die belangrijk zijn voor agrariërs, laten zien hoe zij natuurinclusieve ondernemers kunnen ondersteunen en de beweging versterken.

Om aan het webinar te kunnen deelnemen klikt u op de volgende link:

https://live.sommedia.nl/NatuurInclusieveLandbouw

Ondernemen met perspectief

Als natuurinclusieve agrariër sta je er niet alleen voor: steeds meer collega’s innoveren hun bedrijf om de grond vitaal te houden, efficiënt om te gaan met grondstoffen, om bij te dragen aan de natuur en landschapskwaliteit en tevens voor een goed inkomen te zorgen.

Samen kom je verder

In een afwisselend programma presenteren diverse partijen, die betrokken zijn bij agrariërs, welke plannen zij hebben om natuurinclusieve ondernemers te ondersteunen en veder te helpen om de beweging te maken. Zo wordt er ingegaan op grondinzet, gebiedsontwikkeling en financiering. Er is specifiek aandacht voor verdienmodellen, waarbij wordt ingegaan op zowel individuele casussen als collectieve initiatieven. 

Programma

12.30 uur

Start webinar

·    Opening dagvoorzitter Susan Martens en Jack Verhulst (voorzitter Netwerk Goed Boeren).

·    Wat is natuurinclusieve landbouw en op welke wijze ondersteunen de provincie en het netwerk Goed Boeren ondernemers?

·    Interview met Hendrik Hoeksema (bestuurslid ZLTO).

·    Grondinzet:

Interview met Theo Bakker (adviseur natuurinclusieve landbouw Staatsbosbeheer) en Anya van de Ven (coordinator verkoop grond Groen Ontwikkelfonds Brabant).

·    Financiering:

Interview met Jorrit Dekkers (directeur Food & Agri Rabobank Midden-Brabant).

·    Verdienmodellen:

Interview met Frederiek van Lienen (directeur Duinboeren).

·    Interview met Elies Lemkes (gedeputeerde Landbouw, Voedsel & Natuur provincie Noord-Brabant).

14.00 uur

Afsluiting

 

Deelnemen?

Om aan het webinar te kunnen deelnemen klikt u op de volgende link:

https://live.sommedia.nl/NatuurInclusieveLandbouw

NB: de link werkt niet met Internet Explorer of in een Citrix-omgeving. Wel in alle andere browsers, inclusief Edge van Microsoft.

U wordt gevraagd zich te registeren met uw mailadres. Daarna krijgt u een mail met een link waarmee u zich aanmeldt bij het webinar. U kunt zich een kwartier voor de start van de bijeenkomst aanmelden.

Bij problemen met registreren of aanmelden kunt u bellen met de studio SoMMedia: 040 – 291 3111.

Deelname is kosteloos en voor iedereen die geïnteresseerd is in dit thema.

Voor meer informatie bekijk de website van netwerk Goed Boeren.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen