Nieuwe subsidiemogelijkheden voor jonge landbouwers

12-11-2020
960 keer bekeken

Van 7 december 2020 (09:00 uur) tot en met 12 februari 2021 (17:00 uur) kunnen jonge landbouwers (t/m 40 jaar) binnen het POP3 Brabant programma subsidie aanvragen om hun bedrijf te moderniseren en te innoveren.

Er is in totaal 560.000 euro beschikbaar gesteld. Iedere jonge landbouwer kan eenmalig maximaal 20.000 euro subsidie ontvangen binnen de maatregel met een maximaal percentage van 30 procent op het totale investeringsbedrag. Dit houdt in dat er met het subsidieplafond minimaal 28 nieuwe aanvragen gesubsidieerd kunnen worden. Naar verwachting zal deze openstelling, net als voorgaande openstellingen binnen deze maatregel, worden overtekend.

Landelijke investeringslijst met duurzaamheidscores
Er wordt binnen deze regeling gewerkt met een landelijke investeringslijst. Aan elk van de type investeringen zijn duurzaamheidscores toegekend. De investeringen met de hoogste score krijgen bij overtekening van de openstelling voorrang. Uit voorgaande openstellingen is gebleken dat met name de investeringen in de hoogste categorieën in aanmerking komen voor subsidie. Deze openstelling verschilt met die van vorig jaar in dat Brabant uit de landelijke investeringslijst geen items heeft geschrapt. Een ander verschil is dat de landelijke commissie voor deze investeringslijst heeft besloten om bij enkele items de score te wijzigen. Dit heeft vooral consequenties voor de investeringen voor emissiearme vloeren voor melkveestallen. Aanvragen hiervoor zullen met de nieuwe landelijk vastgestelde score bij overtekening, veel minder kans hebben om gehonoreerd te worden dan in vorige jaren. Een uitgebreid overzicht van de investeringen met bijbehorende score vindt u terug in bijlage 1 van de Subsidieregeling plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord-Brabant 2014-2020.

Voor de beoordeling van alle aanvragen wordt een tendersysteem gehanteerd. Dit houdt in dat ingediende projecten, na afloop van de aanvraagperiode, gelijktijdig worden beoordeeld op basis van de criteria zoals beschreven in artikel 2.2.9 van de Subsidieregeling. Daarbij worden zij onderling vergeleken en gerangschikt.

Deze openstelling wordt in zijn geheel door RVO uitgevoerd. Meer informatie over de openstelling treft u later op de website van RVO.

Meer over POP3 Brabant

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen