Lees het magazine over natuurinclusief boeren

16-12-2020
1353 keer bekeken

In dit magazine lees je verhalen van ondernemers die de stap maakten naar natuurinclusief boeren. Wat zijn hun ervaringen en wat komen ze tegen in hun zoektocht naar een goed verdienmodel? Laat je inspireren door de verhalen van deze 5 ondernemers en lees de praktische tips en handvatten.

Direct naar het magazine

Gezocht: ondernemers nabij natuurnetwerk

De provincie ondersteunt veehouders bij het ontwikkelen van een businessplan voor de omschakeling naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering.

Van deze subsidieregeling en de inzet van de ondernemerscoaches is inmiddels volop gebruik gemaakt. Er zijn ruim 40 aanvragen ingediend en de coaches ondersteunen daarnaast nog eens 30 ondernemers bij het opstellen van een omschakelplan en de subsidieaanvraag. Binnen de huidige regeling is beperkte ruimte om nog nieuwe verzoeken voor begeleiding in te willigen.

Focus op Natura 2000 gebieden

Maar de provincie wil zich ook in 2021 blijven inzetten voor de omschakeling van gangbare naar natuurinclusieve landbouw. En zich daarbij vooral richten op bedrijven dichtbij het natuurnetwerk Brabant, in het bijzonder rondom de Natura 2000 gebieden. Natuurinclusieve landbouw in deze zones rondom natuurgebieden draagt bij aan de biodiversiteit in natuurterreinen. En kan effectieve bescherming ervan en de productie van voedsel combineren met een gezond bodem- en watersysteem en een mooi agrarische landschap.

Interesse?

De provincie nodigt ondernemers in deze randzones, met belangstelling voor een natuurinclusieve bedrijfsvoering, uit om contact op te nemen. In overleg wordt bezien hoe maatwerk kan worden geleverd voor het ontwikkelen van een businessplan. Je neemt hiervoor contact op met:

•Loes van Erp-Mooren, LMooren@Brabant.nl

•of Martien Mols, MMols@Brabant.nl

Meer informatie en direct subsidie aanvragen

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen