Brabantse Boerderij van de toekomst

16-12-2020
2594 keer bekeken

Het Praktijkcentrum voor Precisie Landbouw bij van den Borne aardappelen sluit zich aan bij het door min. LNV en WUR gelanceerde landelijke platform van Boerderijen van de Toekomst.

In het Brabantse Reusel ligt Reusel Airport. Een luchthaven zonder vertrekhallen of drukke incheckbalies. Want van de start- en landingsplekken stijgen geen vliegtuigen op, maar drones… Met drones en sensoren verzamelt boer Jacob van den Borne namelijk allerlei mogelijke data over zijn gewassen. Denk bijvoorbeeld aan bodemvochtigheid en bladgroei. “Op deze manier kan ik tot op de plant nauwkeurig bepalen wat een gewas nodig heeft. Mijn jarenlange ervaringen met precisielandbouw zal ik delen binnen het WUR-project Nationale Proeftuin Precisielandbouw en uiteindelijk wil ik uitgroeien tot de Brabantse Boerderij van de Toekomst.”

Jacob Van den Borne zet allerlei innovatieve technieken in om beter met zijn land om te gaan. Sensoren meten de bladgroei en geven door hoe vaak het land wordt bereden. En ook met satelliet- en dronebeelden houdt hij zijn gewassen nauwlettend in de gaten. “Zo kan ik zien of planten water nodig hebben en wanneer een insectenplaag mijn gewas tergt. Ook kan ik precies bepalen op welk moment en hoeveel dierlijke mest ik moet toepassen zonder dat het de omgeving schaadt. Met al deze informatie kan ik zowel ecologisch als economisch gezond boeren.”

Sensorgestuurde gewasbescherming

Het bedrijf is al sinds 2006 intensief bezig met precisielandbouw en gaat meedraaien met het laatste jaar van het WUR-project Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL). De projectleider van NPPL, Corné Kempenaar, legt uit: “Er zijn veel nieuwe technieken op het gebied van precisielandbouw waarmee boeren zoals Jacob duurzamer kunnen produceren. Maar deze veelbelovende technieken zijn vaak ingewikkeld en niet genoeg beproefd in de praktijk. Binnen het project helpen we boeren en tuinders verder met het toepassen van deze technieken. Denk bijvoorbeeld aan sensorgestuurde gewasbescherming, opbrengstmonitoring of peilgestuurde drainage waarmee je water langer vast kunt houden in de grond.”

Taakkaart

“Wij werken inmiddels twee jaar met strokenteelt en passen al verschillende van deze technieken toe,” vult van den Borne aan. “De ervaringen die we opdoen ga ik binnen het NPPL-project delen met andere boeren. Zo werk ik met sensorgestuurde onkruidbestrijding. Met dronebeelden stellen we op enkele centimeters nauwkeurig vast waar onkruid groeit. Vervolgens maken we vanuit de bedrijfsmanagementsoftware een zogenoemde taakkaart. De spuitmachine kan deze kaart ‘inlezen’ en bespuit enkel die plantjes die nutriënten van het hoofdgewas stelen. Zo gaat het gebruik aan middelen flink omlaag.”

Daarnaast wil Van den Borne andere boeren laten zien op welke manier je een product kunt vermarkten waarbij bodem en boer erop vooruit gaan. Zo komt het ‘frietje precies’, gemaakt van aardappel, pastinaak en bataat (zoete aardappel) van zijn land. “Het moest wel een bijzonder frietje worden, geteeld in strokenteelt zonder gebruik van kunstmest. Dat is gelukt. We gebruiken alleen dierlijke mest en die passen we alleen toe wanneer een plant het nodig heeft. Zo verminderen we emissies, zoals ammoniakemissies, naar de lucht.”

Brabantse Boerderij van de Toekomst

Uiteindelijk wil Jacob van den Borne zijn praktijkcentrum op het gebied van smartfarming en kringlooplandbouw laten uitgroeien tot de Brabantse Boerderij van de Toekomst. Op een Boerderij van de Toekomst testen en demonstreren boeren nieuwe teeltsystemen, methoden en technologieën, zodat deze sneller en beter beschikbaar komen voor de praktijk. Van den Borne: “In Lelystad staat de eerste Boerderij van de Toekomst. Het is mijn ambitie om een ‘praktijkschool’ te zijn waar boeren technieken in de praktijk kunnen testen. En waar ze kunnen leren hoe ze al hun data kunnen integreren in hun bedrijfsvoering. Zulke proeftuinen zijn de volgende stap naar het nieuwe boeren.”

De provincie Noord-Brabant steunt de faciliteit die Boerderij van de Toekomst biedt voor innovaties op het gebied van kringlooplandbouw. Zo werken we samen aan de ontwikkeling van een wendbare, weerbare en duurzame agrofoodsector, aan gezonde landbouw voor iedereen.

Meer informatie over het landelijke project Boederij van de Toekomst.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen