Proefveld AgroProeftuin de Peel zoekt pionier

15-01-2021
1695 keer bekeken

Voedselveranderaars die op zoek zijn naar testvelden voor innovaties in kringlooplandbouw kunnen hiervoor deze maand een voorstel indienen bij Agro Proeftuin de Peel. AgroProeftuin de Peel is een samenwerking van onder andere AgriFood Capital en de provincie Noord-Brabant.

Op de proeflocatie van AgroProeftuin de Peel aan de Middenpeelweg (Zeeland) zijn nog proefvelden beschikbaar. Op deze proeflocatie kunnen bijvoorbeeld alternatieve teeltmethoden worden getest. Of andere praktijkproeven die erop gericht zijn om de landbouw te verduurzamen.

De proeflocatie is 35 hectare groot en heeft percelen van elk ruim 2 hectare. Daar experimenteren verschillende pioniers in kringlooplandbouw al enige tijd met uiteenlopende teeltmethoden. Laat je inspireren door de lopende projecten en door de verhalen van enkele pioniers.

(tekst gaat verder onder de filmpjes)


Heb je een vernieuwend idee? Of wil je weten hoe AgroProeftuin de Peel jou kan helpen? Neem dan contact op met innovatiemanager Ronald Luijkx (r.luijkx@agrifoodcapital.nl) of programma-ontwikkelaar Michiel Ytsma (m.ytsma@agrifoodcapital.nl) van AgroProeftuin de Peel.

Voorstellen voor proeven in 2021 kunnen worden ingediend tot 1 februari a.s

AgroProeftuin de Peel is een samenwerking van AgriFood Capital, Regio Noordoost Brabant, de Provincie Noord-Brabant, ZLTO, HAS Hogeschool en Wageningen University & Research en wordt mede gefinancierd door de Regiodeal Noordoost Brabant en het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland.
Webinar Kringlooplandbouw in de praktijk

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen