Brabant gaat voor 250 hectare kruidenrijk grasland

25-01-2021
883 keer bekeken

Provincie Noord-Brabant wil Brabantse melkveehouders helpen om 250 hectare kruidenrijk grasland in te zaaien via een financiële impuls aan de crowdfundingsactie 1001ha. Kruidenrijk grasland is beter voor de bodem, klimaat en biodiversiteit, maar voor boeren betekent het een andere manier van werken.

In oktober startte daarom Urgenda samen met LTO Nederland en Pure Graze een actie om boeren tijdelijk 50% korting te geven op de aanschaf van een kruidenrijk zaadmengsel. De actie was zo’n groot succes onder boeren, dat de crowdfunding achterliep en de verkoop tijdelijk werd stilgezet. Dank zij de samenwerking met provincie Noord-Brabant, kunnen nu in ieder geval Brabantse melkveehouders per 1 februari weer bestellen. Ook provincie Utrecht is voornemens mee te doen. 

Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel en Natuur bij de provincie Noord-Brabant: “Kruidenrijke graslanden zijn goed voor de biodiversiteit, de bodemkwaliteit, de gezondheid van koeien en leveren bovendien een gevarieerder landschap op. Allemaal zaken die de provincie belangrijk vindt. We steunen dit initiatief omdat we in de landbouw graag activiteiten stimuleren waarbij natuur nadrukkelijk onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoering.”


Goed voor klimaat en biodiversiteit

Kruidenrijk grasland heeft vele voordelen: door de grotere variëteit aan (bloeiende) kruiden en grassen ontstaat er meer bodem leven, en kunnen er meer insecten leven en dat is weer goed voor vogels. Kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen kunnen achterwege worden gelaten, en dat scheelt CO2 uitstoot. Ook voor koeien is een mengsel van grassen en kruiden gezond. Om meer kruidenrijk grasland te stimuleren, sloegen Urgenda, LTO en Pure Graze de handen in elkaar en startten een crowdfundingsactie voor 1001 hectare kruidenrijk grasland. Gangbare melkveehouders kunnen een ‘Saladebuffet’ voor maximaal 3 hectare met 50% korting aanschaffen, en krijgen daar uitgebreide begeleiding bij. 


Anders denken

Behalve winst voor het klimaat, bodem en biodiversiteit, draait de campagne vooral om het leerproces van de melkveehouders. Kruidenrijk grasland is niet zo makkelijk als het lijkt, het beheer anders dan 'gewoon' grasland. De boeren krijgen daarom uitgebreide begeleiding van Pure Graze in de vorm van webinars, open dagen, whatsapp, filmpjes en blogs zodat zij kunnen ervaren dat kruidenrijk grasland enkel voordelen brengt en geen financiële nadelen. 


Oproep aan andere provincies, gemeenten en terreinbeherende instanties 

De campagne slaat aan: binnen een week was 500 hectare aan zaaigoed verkocht en in november volgden 180 melkveehouders seminars bij Pure Graze. Na 818 hectare liep de verkoop zo ver voor de inkomsten uit, dat de verkoop tijdelijk werd stilgezet. LTO en Pure Graze en vele boeren hopen dat ook andere provincies en organisaties het voorbeeld van Brabant volgen. Brabant betaalt mee voor 250 hectare: 166 hectare die afgelopen najaar is besteld en daarbovenop kunnen dit voorjaar Brabantse boeren voor nog 84 hectare bestellen. Ook Utrecht is zeer positief en voornemens Utrechtse boeren te helpen met kruidenrijk. Al vanaf half februari willen vele boeren in het land gaan zaaien en wachten op crowdfunding. 


Elke hectare kruidenrijk grasland met Saladebuffet van Pure Graze levert het volgende op:

  • 500 kilo minder kunstmest
  • 1000 kilo minder CO2 uitstoot
  • Meer voedsel voor insecten en vogels
  • Minder bestrijdingsmiddelen
  • Betere waterberging door de diepere en verschillende wortels
  • Gelijke opbrengst met meer biodiversiteit
  • Een begeleidingstraject voor boeren met webinars of workshops
  • Maatschappelijke waardering

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen