100 aanmeldingen biodiversiteitsmonitor melkveehouderij

02-02-2021
2033 keer bekeken

De Collectieven ANB Midden- en West-Brabant hebben binnen één week 100 aanmeldingen ontvangen voor de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij: Een financiële beloning voor de bijdrage die melkveehouders leveren aan het versterken van de biodiversiteit in het Van Gogh Nationaal Park i.o..

Hiermee dragen ze bij aan een betere balans tussen hun bedrijf, natuur, water en landschapskwaliteit. 

Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel en Natuur: “Een goede balans tussen landbouw, de leefomgeving en natuur is van groot belang. We hebben allemaal baat bij een goede bodemkwaliteit en een sterke biodiversiteit, zeker de boer. Veel boeren zetten zich daar ook al extra voor in. De Biodiversiteitsmonitor is een prachtig middel om ze ook daadwerkelijk te vergoeden voor hun inzet. Ik ben blij dat we hen de komende drie jaar kunnen belonen en samen met marktpartijen bouwen aan een structureel verdienmodel.”

Biodiversiteitsmonitor en ondernemerschap

De landelijke Biodiversiteitmonitor Melkveehouderij is ontwikkeld in opdracht van FrieslandCampina, Rabobank en het Wereld Natuur Fonds. Binnen het programma ‘Brabants Bodem’ in het Van Gogh Nationaal Park, is deze biodiversiteitmonitor verder ontwikkeld om beter aan te sluiten bij de doelstellingen binnen het gebied: waterkwaliteit verbeteren, een vitale bodem en een aantrekkelijk landschap creëren. De Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM) bestaat daarom uit een uitgebreidere set van 13 indicatoren. Deze brengen de bijdrage van het melkveebedrijf op de leefomgeving, bodem en water in kaart via een puntenscore op elk van de indicatoren. De ondernemer kan zelf kiezen welke maatregelen hij neemt en zijn score verbetert. Door bovenwettelijke maatregelen te nemen kan een ondernemer hoger scoren op deze indicatoren. Het doel is om daarmee de biodiversiteit te versterken, waterkwaliteit te verbeteren, een vitale bodem en een aantrekkelijk landschap te creëren. De BBM is een pilot waarmee de boer voor drie jaar een maximale vergoeding van €5.000,- per jaar kan ontvangen. 

Aanmelden

De Biodiversiteitsmonitor is al getest met 55 boeren en staat sinds 27 januari 2021 open voor nog eens 145 deelnemers. Geïnteresseerde melkveehouders kunnen zich tot en met 26 februari melden bij de collectieven agrarisch natuurbeheer. De regeling staat open voor alle melkveehouders, maar randvoorwaarde is dat uiteindelijk 90% van hen uit het Van Gogh Nationaal Park komt.

Arno van Pelt, melkveehouder en één van de eerste 55 deelnemers: “De Biodiversiteitsmonitor geeft ons de mogelijkheid om meer draagvlak te krijgen in de omgeving. Het is interessant om mee te doen, omdat je waardering krijgt voor je investering in de natuur. Het is ook een financiële waardering, omdat het een extra mogelijkheid is om met kleine stappen dat verdienmodel nog iets te vergroten.”

Brabants Bodem

De Biodiversiteitsmonitor komt voort uit Brabants Bodem, dit is een van de projecten uit het Interbestuurlijke programma Vitaal Platteland van het ministerie van LNV. Brabants Bodem wil een nieuw economisch perspectief realiseren voor agrarische ondernemers in het Van Gogh Nationaal Park. In het project werken 11 partijen samen, waaronder ZLTO, Brabantse Milieufederatie en Brabants Landschap. Het ministerie van LNV, de provincie Noord-Brabant en de waterschappen De Dommel, Aa en Maas en Brabantse Delta betalen samen de beloningen.

Structureel verdienmodel

Na het aflopen van de Biodiversiteitsmonitor is het van belang dat de getroffen maatregelen worden voortgezet. Daarom werkt Brabants Bodem in samenwerking met boeren en marktpartijen gelijktijdig aan structurele oplossingen. Daarbij valt te denken aan rentevoordeel, meerprijs op melk, beloning voor CO2 vastlegging en het financieren van ecosysteemdiensten, etc. Deze stapeling van beloning is noodzakelijk voor een boer om te kunnen investeren in het verbinden van landbouw en natuur.

Over Van Gogh Nationaal Park

Hier werken 50 partners samen aan een mooie, gezonde en groene leefomgeving. Met prachtige natuur en vitaal boerenland midden in een economisch krachtige regio. Met groen tot in de steden en dorpen. Met hetzelfde lef en de verbeeldingskracht als Van Gogh wordt hier samen aan het landschap van de toekomst gebouwd. Zoals binnen het project Brabants Bodem, waarmee boeren worden beloond die bijdragen aan de kwaliteit van dit landschap. 

Meer informatie over natuurinclusieve landbouw vind je hier op dit platform.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen