Webinar Innovatiesubsidie SBV

04-03-2021
1224 keer bekeken

Neem deel aan het interactieve webinar ‘Opvolging SBV-regeling’ op dinsdag 16 en woensdag 17 maart a.s. Als vervolg op de informatiesessie over de SBV-regeling van RVO, organiseert de Taskforce Toekomstbestendige Stallen drie online sessies om ervaringen te delen van boeren en leveranciers.

2e ronde SBV regeling gaat open

Vanaf 24 februari t/m 4 mei 2021 kunnen weer subsidieaanvragen gedaan worden voor brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (SBV). 

Via de SBV regeling kan subsidie worden aangevraagd (vanuit de veehouder met één of meerdere leveranciers van stalsystemen en een onderzoeksinstelling) voor de experimentele ontwikkeling en implementatie van brongerichte stalsysteem of maatregelen om stalemissies te verminderen.

Interactief webinar

Neem deel aan de interactieve (online) sessie ‘Opvolging SBV regeling’ op dinsdag 16 en woensdag 17 maart a.s.  
In vervolg op de informatiesessie over de regeling van RVO organiseert de Taskforce Toekomstbestendige Stallen drie online sessies om ervaringen te delen en om veehouders, leveranciers en deskundigen de mogelijkheid te geven de samenwerking op te zoeken. Zoals Kees Scheepens van PIGSTER al aangaf tijdens de informatiesessie van RVO: ‘Zoek vooral samenwerking en dan met name met deskundigen op deelgebieden’. De drie sessies zijn toegankelijk voor alle geïnteresseerden en zijn bedoeld als een verdiepingsslag op het webinar van RVO. 

We delen tussen en met boeren de successen en de uitdagingen bij het aanvragen en implementeren van de SBV subsidie en de nieuwe technologie. Ook is er aandacht voor de samenwerking tussen veehouders en leveranciers van nieuwe stalsystemen. Hoe werkt het? Waar loop je tegenaan? Wat zijn de successen en ervaringen?  

Taskforce toekomstbestendige stallen

De Taskforce toekomstbestendige stallen kan hierin een rol spelen met haar brede netwerk door jou te helpen met het vinden van een (mede)ontwikkelaar, onderzoeksorganisatie en een testlocatie. Deze zijn nodig voor de subsidieaanvraag.

Programma

Dinsdag 16 maart - 10.30 – 12.15 uur:

Ervaringen tussen boeren, successen en uitdagingen bij aanvragen en implementeren van de SBV subsidie en de nieuwe technologie

* Welkom door Taskforce Toekomstbestendige stallen – Xander Pieterse 
* SBV regeling- delen van ervaringen met onderwerpen zoals:
* Hoe organiseer je de samenwerking tussen boer en leverancier(s)? 
* Valideren van nieuwe technologie – hoe werkt dat?
* Waar moet je verder op letten?
* Break-out sessies / ervaringen delen in kleine groepjes
* Plenaire terugkoppeling en afsluiting

13.30 – 15.30 uur:
Integrale benadering voor de toekomstbestendige stal – stapelen van innovaties 

De SBV regeling gaat uit van ‘integrale oplossingen’ vaak betekent dit dat verschillende technologieën gekoppeld moeten/kunnen worden. In dit webinar gaan we in op de verschillende aspecten en mogelijkheden hiervan en is er gelegenheid tot korte discussies / kennismaking in breakout sessies

* Welkom door Taskforce Toekomstbestendige Stallen – Xander Pieterse 
* Ervaringen delen door bedrijf die al gebruik maakt van de regeling
* Mest en Methaan
* Management maatregelen - welke kansen zijn er?
* Korte toelichting PPS mest
* Break-out sessies
* Plenaire terugkoppeling en afsluiting

Woensdag 17 maart - 10.30 – 12.15 uur:
Deelsessie: Mest en Methaan

Reductie van methaan emissie (van mest) is één van de componenten van de SBV regeling. In dit webinar wordt gekeken wat er al kan en wat de stand van zaken is.

* Welkom door Taskforce Toekomstbestendige Stallen – Xander Pieterse 
* Methaan in de melkveehouderij
* Mest
* Systemen in de stal
* Opslag buiten de stal
* Aanwending
* Vragen en terugkoppeling
* Afsluiting

Aanmelden 

Klik hier om je aan te melden voor het de online sessies. Na ontvangst van jouw aanmelding, ontvang je een link om het webinar te volgen en het programma. 

Heb je vragen, opmerkingen of wil je je aanmelden voor onze nieuwsbrief? neem dan contact met ons op via toekomstbestendigestallen@fme.nl

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen