Brabant gaat voor 50% gezondheidswinst door schonere lucht

03-03-2021
349 keer bekeken

De provincie Noord-Brabant wil in 2030 50% gezondheidswinst hebben behaald door het verder verbeteren van de luchtkwaliteit.

Uitgangspunt in de aanpak is een centrale rol voor luchtkwaliteit in andere Brabantse opgaven zoals landbouw en mobiliteit. Om oplossingen te ontwikkelen voor knelpunten in de praktijk, zal de provincie deelnemen aan diverse pilots.

Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel en Natuur: “We willen dat Brabant een fijne, veilige en gezonde provincie is om te wonen en te ondernemen. Schone lucht is daarvoor een basisvoorwaarde. Hoewel we de luchtkwaliteit al flink hebben verbeterd, weten we dat gezondheidsrisico's nog niet volledig weg zijn als we voldoen aan de Europese normen. We willen daarom niet alleen de Europese grenswaarden halen, maar vooral sturen op gezondheidswinst. Dat sluit aan bij onze ambities in de Omgevingsvisie en in het Bestuursakkoord en sluit aan bij de opzet van het Schone Lucht Akkoord.”

Inzet loont

Actieve inzet op het verbeteren van de luchtkwaliteit heeft effect. Brabant kampte in 2006 nog met een fors aantal knelpunten. Nu is het aantal knelpuntkilometers afgenomen van 440 km (stikstof)/500 km (fijnstof) naar 0,1 km. Het aantal overschrijdingen bij veehouderijen is afgenomen van 481 bedrijven naar vier knelpunten bij zes boerderijen.

Stikstofdioxide en fijnstof

Vermindering van met name stikstofdioxide en fijnstof leidt tot verbetering van gezondheid. De Brabantse bijdrage aan stikstofdioxide is sterk verkeer gerelateerd (44%), gevolgd door de landbouw (16%). Een grote bron van fijnstof (met name in Oost-Brabant) is de landbouw (34%) gevolgd door de industrie (22%). Brabant streeft naar 50% gezondheidswinst door maatregelen gericht op deze en andere binnenlandse bronnen.

Nog betere luchtkwaliteit

Een betere luchtkwaliteit reikt verder dan Brabant, daarom is het belangrijk gelijktijdig samen te werken met het Rijk en gemeenten binnen het Schone Lucht Akkoord. In Brabant doen al 21 gemeenten mee, waaronder de grote steden en de gemeenten in Noordoost. De provincie heeft een uitvoeringsagenda opgesteld om de weg naar nog een nog betere luchtkwaliteit te concretiseren. De kern is daarbij om bij elke opgave actief te zoeken naar mogelijkheden om tegelijkertijd de luchtkwaliteit te verbeteren. Daarbij valt te denken aan:
• Mobiliteit: dekkend laadpalen netwerk, clean energy hubs, duurzamere mobiele werktuigen
• Industrie: scherp vergunnen, optimaliseren toezicht, verduurzamen bedrijventerreinen
• Landbouw: bevorderen innovatieve, schone ontwikkelingen, gebiedsbeperkingen veehouderij rond natuurgebieden en stedelijke gebieden
• Binnenvaart en havens: meer walstroomplekken, groenere terminals
• Woningen en houtstook: stookalert

In de praktij

Om oplossingen te ontwikkelen voor knelpunten neemt de provincie deel aan diverse pilots onder het Schone Lucht Akkoord. Zo worden er pilots uitgewerkt in de landbouw om emissies uit stallen te reduceren en neemt de provincie deel aan een pilot om vergunningen, toezicht en handhaving in de industrie te optimaliseren.
Om de effecten van de maatregelen te kunnen meten, wordt ingezet op extra meetstations binnen het landelijk meetnetwerk.

Lees het Schone Lucht Akkoord - Uitvoeringsagenda 2021-2030

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen