Eerste openstelling POP3+ voor landbouwers

16-03-2021
1413 keer bekeken

Van 29 april t/m 10 juni 2021 kunnen samenwerkingsverbanden (waaronder minimaal één landbouwer) subsidie aanvragen binnen het POP3+ programma.

Er is in totaal 2 miljoen euro beschikbaar gesteld binnen deze openstelling. Bekijk hier de samenvatting van de regeling in de vorm van een factsheet.

Innovatie

De subsidie wordt verstrekt voor het uitvoeren van een innovatieproject gericht op het ontwikkelen, valideren en verfijnen van innovaties, waarbij de kennis en innovatie praktijkrijp wordt gemaakt voor brede toepassing ervan in de praktijk van de landbouw en agrofood. Deze innovaties dragen bij aan de overgang van een op enkel kostenreductie gerichte productie naar een agrarische bedrijfsvoering waar toegevoegde waarde en integrale duurzaamheid centraal staan.

Het gaat om projecten met meerdere partners in een samenwerkingsverband die na honorering van de subsidieaanvraag automatisch onderdeel vormen van het Europees netwerk voor Innovatie (Europees Innovatie Partnerschap, kortweg EIP). Dit netwerk dient voor internationale kennisuitwisseling over innovaties. Daarmee kunnen de verschillende projecten van elkaars kennis en ervaring profiteren voor versnelling van het innovatieproces.

Het betreffende subsidiebedrag per project wordt berekend op basis van de totale subsidiabele kosten van uw project, waarbij het subsidiepercentage afhankelijk is van de activiteit, kostensoort, grootte van de onderneming en wijze van samenwerking, met een bandbreedte tussen 25% en 70% van de subsidiabele projectkosten. Conform de Subsidieregeling POP3 Noord-Brabant bedraagt de minimale subsidie € 100.000 en de maximale subsidie € 500.000.  

De benodigde documenten voor uw projectaanvraag zijn gepubliceerd en vindt je op deze pagina binnen de website van Stimulus Programmamanagement.

Informatiebijeenkomst

Heb je behoefte aan meer inhoudelijke informatie over deze openstelling? Dan nodigen wij jou van harte uit om de online informatiebijeenkomst op donderdag 25 maart 2021 van 15:30 tot 17:00 uur bij te wonen. Vooraf aanmelden is niet nodig. Tijdens de bijeenkomst wordt informatie gegeven over de context, inhoud en mogelijkheden van de openstelling, lichten we de beoordelingscriteria toe en geven we je nuttige tips en tricks.

Klik hier om de bijeenkomst aan je agenda toe te voegen.

Klik hier om de MS Teams link bij het starten van de bijeenkomst te openen.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen