Landschapstriënnale 2021 in Van Gogh NP

26-03-2021
433 keer bekeken

Van 1 t/m 30 april vindt de vijfde Landschaptriënnale plaats, dit keer in het Brabantse Van Gogh Nationaal Park i.o. Met als thema ‘High Green – Innovating the Landscape’ worden tien concrete, internationaal relevante landschappelijke opgaven die spelen in de regio uitgelicht.

Deze opgaven zijn door lokale partijen, in samenwerking met experts, bewoners en andere betrokkenen rondom het landschap omgezet in tien Landschapslaboratoria.

De Landschapstriënnale 2021 gaat op zoek naar antwoorden. Van 1 t/m 30 april 2021 verandert het landschap van het Van Gogh Nationaal Park in Noord-Brabant in een groot laboratorium waarin oplossingen verkend worden, opgaven gecombineerd en duurzame landschappen ontworpen. Deze vijfde Landschapstriënnale is als vrije ruimte dé plek om met elkaar te kijken hoe we met de aanstaande transities en hun landschappelijke gevolgen om moeten gaan.

“Actuele opgaven zoals klimaatverandering, energietransitie, verstedelijking, nieuwe vormen van landbouw en de toename van het toerisme zullen onze natuur- en cultuurlandschappen rigoureus veranderen. Maar over hoe we die veranderingen in goede banen leiden, over hoe we ondanks de impact van die vraagstukken tot aangename en leefbare landschappen kunnen komen, bestaat nog geen consensus.” aldus Marco Vermeulen, curator van de Landschapstriënnale 2021.

Programma

Op 1 april opent de Landschapstriënnale op het terrein van toekomstig Brabants Buiten museum Out Herlaer. Daar start curator Marco Vermeulen zijn tocht met de platte kar door het Van Gogh Nationaal Park om de oogst van de Landschapslaboratoria op te halen. Gedurende de hele maand vinden op deze platte kar gesprekken plaats over de verschillende landschappelijke opgaven voor Nederland. Op 30 april finisht de platte kar bij het Heerkenshuis in Udenhout. De Landschapstriënnale 2021 sluit met een discussie over de opgehaalde resultaten, op welke manier deze ingezet worden voor de ontwikkeling van het landschap in het Van Gogh Nationaal Park en Nederland in het geheel.

Het meest up-to-date programmaoverzicht, met alle, in verband met de huidige COVID-richtlijnen, voornamelijk online onderdelen kun je vinden op www.landschapstriennale.com. Door verschillende Landschapslaboratoria zijn er ook activiteiten in het landschap ontwikkeld, zoals wandelingen, audiotours en kunstroutes, die individueel te ondernemen zijn en ook na april beschikbaar blijven.

Van Gogh Nationaal Park i.o.

De vijfde editie van de Landschapstriënnale vindt plaats in april 2021 in Van Gogh Nationaal Park. In dit Brabantse gebied werkt de provincie met meer dan 50 partners samen aan een mooie, gezonde en groene leefomgeving. Met prachtige natuur en vitaal boerenland midden in een economisch krachtige regio. Met groen tot in het hart van de steden en dorpen. Met hetzelfde lef en de verbeeldingskracht als Van Gogh bouwen we samen het landschap van de toekomst. Kijk voor meer informatie op www.vangoghnationaalpark.nl.

Afbeeldingen

LT Van Gogh NP

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen