Insecten en beplanting helpen landbouw

08-04-2021
385 keer bekeken

Nieuw initiatief van Groene Cirkels: Landbouw en openbaar groen. De eerste zeshonderd "biodiversiteit struiken" bij akkerbouwer Pieter Maris in Steenbergen zijn geplant.

Openbaar groen - zoals slootranden, wegbermen en dijken – dusdanig beplanten dat het bijdraagt aan de bescherming van landbouwgewassen en een hogere teeltopbrengst. En aan een gevarieerd en kleurrijk planten- en bloemenrijk, dat het landschap verfraait. Dit is de kern van het nieuwe initiatief ‘Landbouw en openbaar groen’, dat onlangs in het buitengebied van de gemeente Steenbergen is gelanceerd.

Herstel biodiversiteit

Het initiatief komt voort uit Groene Cirkels. Dit is een samenwerking van bedrijven, overheden (waaronder provincie Noord-Brabant) en kennisinstellingen in een regio, om elkaar te versterken en versneld te verduurzamen. Het idee is om in een gebied tussen de suikerfabriek Dinteloord en de stadskern Steenbergen openbare percelen te voorzien van nieuwe beplanting. Deze trekt insecten aan die ziekten en plagen in de gewassen op naastgelegen akkers bestrijden. Op deze manier wordt de inzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen geminimaliseerd en een bijdrage geleverd aan de biodiversiteit.

Voordeel voor de akkerbouwer is dat er geen functionele akkerranden ingeleverd hoeven worden, maar grond naast de akker, de bermen en ander openbaar groen, funtioneel ingezet wordt voor de landbouw. Akkerbouwer Pieter Maris is een van de demobedrijven die meedoet aan deze pilot.

Natuurlijke gewasbescherming

“Neem het suikerbietengewas. Dat wordt geteisterd door de groene perzikluis”, geeft Pieter Brooijmans aan, Manager Agrarische Dienst. “Lieveheersbeestjes eten die luizen op. Je hebt dus planten, bomen en struiken nodig waarin die insecten kunnen huizen. Of planten die de perzikluis weglokken. Daar kun je de talrijke openbare stukken grond voor gebruiken waar nu veelal gras op staat. Mooie bijkomstigheid is dat de gevarieerde begroeiing het landschap ook nog eens een stuk fraaier maakt.”

Initiatief omarmd

Inmiddels hebben allerlei partijen die grond bezitten in het plangebied het initiatief omarmd. Zoals landbouwers, waterschap, ZLTO, provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat. Zij worden ondersteund door experts van de kennisinstellingen Universiteit van Amsterdam, Wageningen University & Research en Naturalis.

Wethouder Willy Knop van de gemeente Steenbergen is enthousiast over het initiatief: “Agrarische ondernemers zijn één van de belangrijkste werkgevers in onze gemeente. We willen dan ook dat boeren goed kunnen boeren. Veel van hen zoeken naar duurzamere teeltmethoden. De gemeente ondersteunt hen daarin, ziet het belang van innovaties en helpt deze mogelijk te maken.”

Groene cirkels en circulaire suikerbietenketen

Vanuit de suikerbietenketen werken Cosun Beet Company, provincie Noord-Brabant en Naturalis Biodiversity Center gezamenlijk aan een circulaire samenleving met de natuur als partner. 

Over het project Groene Cirkels

Groene Cirkels bestaat uit een uitgebreid netwerk van innovatieve bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties. De partners werken gezamenlijk aan duurzaamheidsoplossingen, waarbij de natuur een belangrijke rol speelt. Zo brengen we de natuur en economie beter in balans en dragen wij actief bij aan een betere leefomgeving, een circulaire economie en een gezonde toekomst.

Foto en video: Cosun Beet Company

Afbeeldingen

Aanplant 600 struiken pilotlocatie Bloemendijk

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen