Inspiratiebedrijven natuurinclusieve landbouw

22-04-2021
1643 keer bekeken

Er is grote behoefte aan inspirerende voorbeelden en uitwisseling van kennis onder natuurinclusieve ondernemers. Daarom stelt provincie Noord-Brabant maximaal €150.000 beschikbaar voor zes melkveehouders die hun praktijkkennis en ervaring gaan delen met collega-ondernemers.

Op inspiratiebedrijven wordt deze praktijkkennis over natuurinclusieve maatregelen, de financieel-economische kant en het rendement voor bodem, water, biodiversiteit en landschap gedeeld. De provincie Noord-Brabant wil deze intercollegiale kennisuitwisseling stimuleren en stelt per inspiratiebedrijf maximaal €25.000 beschikbaar met een looptijd van drie jaar. Het inspireren kan door bijvoorbeeld bedrijfsbezoeken te organiseren, kennisoverdracht en demonstratieprojecten. 

Indienen subsidieaanvraag 

Zes bedrijven kunnen een subsidie ontvangen via de regeling Inspiratiebedrijven natuur-inclusieve landbouw, waarbij rekening wordt gehouden met de geografische ligging van het bedrijf. Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is €100.000 voor melkveehouders die omgeschakeld zijn naar natuurinclusieve landbouw en €50.000 voor melkveehouders die in het proces zitten van omschakeling naar natuurinclusieve landbouw.  

Een subsidieaanvraag indienen kan tot en met 1 september 2021 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt. Onderdeel van deze aanvraag is een werkplan waarin staat opgenomen welke activiteiten de ondernemer gaat organiseren om andere ondernemers te inspireren. 

Interesse en meer informatie:  

Transitie veehouderijen 

De landbouw- en voedselketen zit in de haarvaten van Brabant en is belangrijk voor ons allemaal.  Een succesvolle landbouw- en voedselsector vraagt om een gezonde balans tussen economie, natuur en samenleving. De provincie Noord-Brabant werkt aan verduurzaming van het landbouw- en voedselsysteem, onder andere met het programma transitie veehouderijen dat is gericht op een verdere ontwikkeling van de veehouderij naar een duurzame en rendabele sector. Onderdeel daarvan is het stimuleren van meer natuurinclusieve landbouw. Bij natuurinclusieve landbouw produceren agrariërs voedsel en gewassen in harmonie met milieu, natuur en landschap. Zij doen dit door natuurlijke processen in de bedrijfsvoering te integreren, te zorgen voor een gezond bodem- en watersysteem, een aantrekkelijk landschap en meer biodiversiteit, passend binnen een economisch rendabele bedrijfsvoering. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen