Succesvolle opruimactie voor gewasbeschermingsmiddelen

23-04-2021
298 keer bekeken

Met de grootste bezemactie ooit hebben 1259 agrariërs oude en niet meer toegelaten gewasbeschermingsmiddelen opgeruimd. In totaal is 36.768 kg aan restanten afgevoerd.

Agrariërs in heel Noord-Brabant konden deelnemen aan de actie ‘Bezem door de middelenkast’ in het voor- en het najaar van 2020. 1.259 Brabantse agrariërs maakten hiervan gebruik om oude en niet meer toegelaten gewasbeschermingsmiddelen op te ruimen. In totaal is 36.768 kg aan restanten afgevoerd: de grootste bezemactie ooit in Nederland.

De ‘bezemactie’ was bedoeld voor alle land- en tuinbouwbedrijven. Grote of kleine bedrijven, in alle sectoren, actief of gestopt. Na aanmelding kwam een adviseur van gewasbeschermingsmiddelen de middelenkasten controleren. Voor de (restanten van) niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen ontving de agrariër een zogenaamde ‘bezembon’. Daarop stond het aantal kilogrammen af te voeren middelen vermeld. De agrariër kon de middelen vervolgens kosteloos inleveren bij de gemeentelijke milieustraat. 

Laagdrempelige afvoer via gemeente

In de praktijk blijkt dat in sommige middelenkasten niet meer toegelaten of verouderde gewasbeschermingsmiddelen staan. Middelen zijn bijvoorbeeld een keer bevroren geweest of zijn een paar jaar oud. Goede inzamelpunten voor dergelijke middelen ontbreken echter. Agrariërs moeten daarvoor een commerciële afvalverzamelaar inschakelen. Dat maakt de afvoer van restanten lastig en kostbaar, waardoor de middelen vaak in de kast blijven staan en er een potentieel risico is dat deze chemische stoffen in het oppervlaktewater en grondwater terechtkomen.
Tijdens deze actie konden agrariërs de restanten wél eenvoudig en gratis afvoeren via de gemeentelijke milieustraten. In heel Brabant deden de gemeenten vrijwillig mee. Daar waar de inname voor problemen zorgde, bijvoorbeeld door verbouwing van de milieustraat, sprongen buurgemeenten bij.

Grootste bezemactie ooit

CLM coördineerde de bezemactie op verzoek van de Schoon Water partners: provincie Noord-Brabant, Brabant Water, de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel en Rivierenland. De Schoon Water partners hebben de actie gefinancierd. De gewasbeschermingsmiddelenindustrie, in deze verenigd via de STORL - Stichting Restanten Landbouwbestrijdingsmiddelen – heeft de actie medegefinancierd door een deel van de afvoerkosten te betalen.
Deelnemende agrariërs gaven aan dat ze de bezemactie waarderen en dat de actie in een behoefte voorziet. Van de vele bezemacties die CLM organiseert in Nederland, was deze Brabantse actie met 36.768 kg aan afgevoerde restanten en met 1.259 deelnemers de grootste bezemactie ooit.

Foto: CLM Onderzoek en Advies B.V.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen