Bloemenpracht langs percelen in Bergeijk

01-06-2021
857 keer bekeken

Vanuit 'duurzame gronduitgifte' is de gemeente Bergelijk in 2019 gestart met een pilot, waarbij langs tal van gemeentelijke landbouwpercelen bloem- en kruidenrijke akkerranden zijn aangelegd. De agrariërs die dat mede mogelijk maakten, kregen in ruil voor hun medewerking korting op de pachtprijs.

De gemeenteraad van Bergeijk heeft tijdens de begrotingsbehandeling in het najaar 2018 hiervoor geld beschikbaar gesteld.
Het resultaat van deze pilot mag er zijn: al drie jaar kunnen voorbijgangers genieten van de bloemenpracht op en langs de percelen van gemeente Bergeijk. In 2021 gaat het om 16.000 vierkante meter. De pilot wordt in 2022 geëvalueerd. Dan wordt ook een besluit genomen over het mogelijke vervolg.

Vanggewas inzaaien

Gelijktijdig met deze pilot is aan pachters de verplichting opgelegd om na de oogst van het gewas zogenaamd vanggewas of groenbemester te zaaien. Dat moet voorkomen dat in het najaar en winter een perceel braak komt te liggen. Deze maatregel komt de kwaliteit van de bodem ten goede – en daarmee ook de (bodem)biodiversiteit.

Geen glyfosaat

Sinds 2019 is het in Bergeijk ook verboden op de bloem- en kruidenrijke akkerranden langs gemeentelijk percelen glyfosaathoudende middelen te gebruiken. Die verplichting is sinds begin dit jaar uitgebreid naar álle gronden die gemeente Bergeijk eenjarig verpacht. In Bergeijk gaat het om ongeveer 200 hectare. Het glyfosaatverbod wordt ook uitgebreid naar de zesjarige geliberaliseerde pachtgronden. Overigens kan dat pas op het moment dat lopende pachtcontracten moeten worden herzien.

Vogelakkers

De gemeenteraad van Bergeijk heeft ook geld beschikbaar gesteld voor de aanleg van ‘vogelakkers’ op gemeentelijke pachtpercelen. Voor het tweede jaar op rij zijn 7 percelen, van in totaal 5 hectare, uit de gemeentelijke pachtadministratie gehaald, niet meer bemest en vervolgens ingezaaid met een zadenmengsel.

Duurzame gronduitgifte

De provincie Noord-Brabant, het Groen Ontwikkelfonds Brabant, de Brabantse waterschappen, BrabantWater en vele gemeenten willen het gebruik van de gronden, die zij verpachten of in gebruik geven, verduurzamen. Dat betekent dat zij voorwaarden stellen aan de verpachting of het gebruik van de gronden met als doel:
-    verbeteren van de bodemgesteldheid;
-    vergroten van de biodiversiteit;
-    verbeteren van de waterkwaliteit.

Duurzame gronduitgifte is in beweging en iedere grondeigenaar hanteert eigen gebruiksvoorwaarden. Ben je geïnteresseerd in grond en wil je weten welke gronden beschikbaar zijn of komen en onder welke voorwaarden, neem dan contact op met de betreffende grondeigenaar/verpachter.
Op de website www.duurzamegronduitgifte.nl kun je terecht voor een lijst met gemeenten en andere grondeigenaren die meedoen aan duurzame gronduitgifte. Ga ook in gesprek met je gemeente als deze nog niet op de site staat.

Meer informatie? Neem dan contact op met Andrea Almasi van de provincie Noord-Brabant: aalmasi@brabant.nl 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen