Subsidie Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (Sabe)

06-06-2021
268 keer bekeken

De Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (Sabe) gaat dit voorjaar opnieuw open. De subsidie biedt boeren en tuinders ondersteuning bij de omslag naar een duurzame landbouw en bij de reductie van stikstof.

Vanaf 31 mei kan er via het RVO-loket een voucher aangevraagd voor een bedrijfsadvies op maat, een verdiepingscursus stikstof in de landbouw of een cursus bedrijfscoach stikstof. De Sabe is mede in het leven geroepen door de land- en tuinbouwsector om innovaties en kennis sneller te laten landen op het boerenerf. De vouchers bieden boeren en tuinders ondersteuning bij de omslag naar een duurzame landbouw en bij de reductie van stikstof.

Als provincie onderschrijven we het belang van deze subsidie als bijdrage aan de opgaven voor de transitie van de Brabantse landbouwsector.

Bedrijfsadvies voor agrarisch ondernemers

Voor bedrijfsadvies op maat over kringlooplandbouw of duurzaam ondernemerschap kun je als agrarische ondernemer zelf op een eenvoudige manier een voucher aanvragen.

Je kiest eerst het onderwerp waar je advies over wilt. Vervolgens kies je de onafhankelijk erkende bedrijfsadviseur, gekoppeld aan het gekozen onderwerp uit het BAS-register. De lijst van adviseurs vind je op de website van RVO. Deze lijst wordt periodiek geactualiseerd.

Je kunt deze vouchers ook bundelen, zodat er gezamenlijk advies kan worden ingewonnen met andere agrarische ondernemers. Er zijn 4200 vouchers beschikbaar.

Cursus stikstof in de landbouw

Als agrarisch ondernemer kun je zelf eenvoudig een voucher aanvragen om een verdiepingscursus stikstof in de landbouw te volgen bij één van de groene hogeronderwijsinstellingen. Met deze cursus wordt je ondersteund bij het vergaren, verdiepen en toepassen van kennis over stikstofreductie op bedrijfsniveau.

De cursus is gezamenlijk ontwikkeld door de groene hogeronderwijsinstellingen Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool, Van Hall Larenstein en Wageningen University & Research/Wageningen Academy. Meer informatie over de cursus vind je hier. Er zijn 650 vouchers beschikbaar. 

Cursus bedrijfscoach stikstof voor bedrijfsadviseurs

Daarnaast kunnen bedrijfsadviseurs een voucher aanvragen voor de cursus bedrijfscoach stikstof. De cursus is specifiek gericht op agrarische adviseurs die als bedrijfscoach stikstof aan de slag willen en wordt gevolgd bij een van de groene hogeronderwijsinstellingen. Voor deze cursus geldt een eigen bijdrage van 50% van de kosten. Kijk hier voor meer informatie. Er zijn 180 vouchers beschikbaar.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen