Open Dagen Brabantse Boerderij van de Toekomst vol innovatie en inspiratie

30-08-2021
1573 keer bekeken

Op 27 en 28 augustus vonden de open dagen op de Brabantse Boerderij van de Toekomst en het praktijkcentrum voor precisielandbouw in Reusel. Gedeputeerde Elies Lemkes-Straver ondersteunt het initiatief van harte en was ook aanwezig om de laatste innovaties in smartfarming te zien in de praktijk.

Op de druk bezochte vakbeurs waren meer dan veertig gespecialiseerde bedrijven te bezoeken met de nieuwste technologische snufjes op het gebied van precisielandbouw. Bovendien waren er demonstraties van drones, landbouwmachines en strokenteelt.

Elies Lemkes-Straver: “Deze Open Dagen zijn belangrijk om collega-boeren te laten zien hoe je met precisielandbouw zowel een goede opbrengst kan hebben, als een werkwijze kunt hanteren die bodem en natuur zo min mogelijk belast.”

Proeftuin

In een Boerderij van de Toekomst werken boeren samen met beleidsmakers, kennisinstellingen, agrofood ketenpartijen en het hightech bedrijfsleven. Er worden nieuwe teeltsystemen, methoden en technologie getest en gedemonstreerd, zodat deze sneller en beter beschikbaar komen voor de praktijk. Vraagstukken liggen veelal op het gebied van water en bodem, herstel natuurwaarden en biodiversiteit in de landbouw, maximaal gebruik van reststromen, hoe om te gaan met een teveel en een tekort aan water.

De proeftuin is een samenwerkingsverband tussen ZLTO, Van den Borne, Technische Universiteit Eindhoven, Proefboerderij Rusthoeve en Delphy, WUR en HAS Hogeschool. Centraal staan de innovatiegroepen met akkerbouwers, boom- en fruitkwekers, vollegrondsgroenten telers en overige open teelten. De provincie Noord-Brabant maakt het mede mogelijk.

Bekijk ook Brabantse Boederij van de Toekomst.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen