Regeling inspiratiebedrijven natuurinclusieve landbouw opnieuw open

03-11-2021
2318 keer bekeken

Er is grote behoefte aan uitwisseling van kennis onder natuurinclusieve ondernemers. Daarom stelt provincie Noord-Brabant opnieuw €150.000 beschikbaar voor 6 agrariërs die hun kennis en ervaring gaan delen met collega-ondernemers. De regeling is voor vleesveehouders, akkerbouwers en melkveehouders.

Noord-Brabant heeft steeds meer agrarische bedrijven die zich bezighouden met verschillende vormen van natuurinclusieve landbouw. Een aantal van deze agrarische ondernemers wil hun bedrijf openstellen om andere ondernemers te inspireren om stappen te zetten richting een duurzame toekomst voor de sector. In april 2021 stond de regeling inspiratiebedrijven al open en hebben zes melkveehouders een subsidie ontvangen. Aangezien ook in andere grondgebonden sectoren vraag is naar natuurinclusieve voorbeelden, wordt de regeling inspiratiebedrijven opnieuw opengesteld, nu ook voor vleesveehouders (maximaal 2) en akkerbouwers (maximaal 2). Ook melkveehouders kunnen weer meedoen (maximaal 2).

Inspiratiebedrijven

Op inspiratiebedrijven wordt praktijkkennis over natuurinclusieve maatregelen, de financieel-economische kant en het rendement voor bodem, water, biodiversiteit en landschap gedeeld. De provincie Noord-Brabant wil deze intercollegiale kennisuitwisseling stimuleren en stelt per inspiratiebedrijf maximaal €25.000 beschikbaar met een looptijd van drie jaar. Het inspireren kan door bijvoorbeeld bedrijfsbezoeken te organiseren, kennisoverdracht en demonstratieprojecten. 

Doelgroep

Niet alleen melkveehouders, maar ook vleesveehouders en biologische akkerbouwbedrijven kunnen een subsidie aanvragen. Voor akkerbouwers geldt dat zij ofwel biologisch gecertificeerd moeten zijn ofwel in de omschakelperiode van de Stichting Skal moeten zitten om biologisch gecertificeerd te worden (zie vereisten onder artikel 6.6). Veehouders moeten ofwel een omschakelplan hebben ofwel biologisch gecertificeerd zijn.

Indienen subsidieaanvraag 

Zes bedrijven kunnen een subsidie ontvangen via de regeling Inspiratiebedrijven natuur-inclusieve landbouw, waarbij rekening wordt gehouden met de geografische ligging van het bedrijf. Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is €25.000 per bedrijf.  

Een subsidieaanvraag indienen kan van 23 november 2021 tot en met 10 januari 2022 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt. Onderdeel van deze aanvraag is een werkplan waarin staat opgenomen welke activiteiten de ondernemer gaat organiseren om andere ondernemers te inspireren. 

Interesse en meer informatie:  

Wat is er nodig bij de aanvraag?

  • Projectplan;
  • Sluitende begroting met onderbouwing;
  • Verklaring van geen financiële moeilijkheden;
  • Curriculum Vitae;
  • Ingevulde maatregelentabel zie bijlage 9 van de regeling;
  • Skal-certificaat of een bewijs dat het Skal-toelatingsonderzoek met positief resultaat is doorlopen, of Omschakelplan, zie bijlage 2 van de regeling.

Update 30-11-2021

Er is grote belangstelling voor de Subsidieregeling inspiratiebedrijven natuurinclusieve landbouw. Voordat u overgaat tot het opstellen van een aanvraag, raden wij aan om even contact op te nemen met beleidsmedewerker natuurinclusieve landbouw Andrea van Schaik - Almasi aalmasi@brabant.nl of Nanne Roos Vonk nvonk@brabant.nl met de vraag of er nog voldoende financiële ruimte is binnen de regeling.

Transitie veehouderijen 

De landbouw- en voedselketen zit in de haarvaten van Brabant en is belangrijk voor ons allemaal. Een succesvolle landbouw- en voedselsector vraagt om een gezonde balans tussen economie, natuur en samenleving. De provincie Noord-Brabant werkt aan verduurzaming van het landbouw- en voedselsysteem, onder andere met het programma transitie veehouderijen dat is gericht op een verdere ontwikkeling van de veehouderij naar een duurzame en rendabele sector. Onderdeel daarvan is het stimuleren van meer natuurinclusieve landbouw. Bij natuurinclusieve landbouw produceren agrariërs voedsel en gewassen in harmonie met milieu, natuur en landschap. Zij doen dit door natuurlijke processen in de bedrijfsvoering te integreren, te zorgen voor een gezond bodem- en watersysteem, een aantrekkelijk landschap en meer biodiversiteit, passend binnen een economisch rendabele bedrijfsvoering. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen