Bietenoogst deels met binnenvaart door Brabant

26-10-2021
424 keer bekeken

De, vorige maand gestarte, bietencampagne vanuit Limburg naar Cosun Beet Company in Dinteloord, verloopt niet langer alleen via de weg. Jaarlijks wordt de suikerbietenoogst naar Cosun Beet Company vervoerd waar er allerlei suikerproducten van worden gemaakt.

Na de Tweede Wereldoorlog is in Zuid-Limburg een groot deel van de teelt ontstaan. Ieder jaar rijden er duizenden vrachtwagens van daaruit naar Dinteloord en terug.

Vervoer per schip

Het bedrijf heeft na een succesvolle pilot besloten om 1/3 van de Limburgse oogst per binnenvaartschip te laten vervoeren. Via het water wordt zo 270.000 ton ontvangen. Daarmee worden 15.000 vrachtwagens van de weg gehaald en wordt er 2,5 miljoen kilometer minder gereden.

Het project kon mede worden gerealiseerd doordat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de subsidie onder de Modal Shift-regeling toekende. Het gaat om een subsidie om bedrijven te stimuleren om op een andere wijze hun vervoer te organiseren, een ‘modal shift’. In dit geval dus het vervoer over de weg omzetten naar vervoer per schip.

Succesvolle samenwerking

Een mooi voorbeeld van een project waarbij de provincie Noord-Brabant samen met Cosun Beet Company, de gemeente Steenbergen, Logistics Community Brabant en MCA Brabant erin is geslaagd om het vervoer te verduurzamen, CO2-uitstoot te reduceren en kosten te verlagen.

De samenwerking rond de bietencampagne sluit goed aan op het streven van de provincie om tot een verschuiving van vervoer over de weg naar vervoer over water, spoor en door buisleidingen te komen. Daarbij moet de bestaande infrastructuur beter worden benut.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen