Boer en gedeputeerde lopen stage bij elkaar

08-11-2021
2832 keer bekeken

Afgelopen woensdag heeft gedeputeerde Elies Lemkes - Straver stage gelopen bij BAJK voorzitter Gerben Boom. Gerben werkt op akkerbouwbedrijf Straver en nam haar mee naar de oogst van de rode kolen en wortelen.

Tijdens de rondleiding en het 'stage lopen' ervaarde de gedeputeerde hoe het is om in de drukke oogst periode op een akkerbouwbedrijf werkzaam te zijn en wat er allemaal komt kijken bij de oogst. Elies stak haar handen uit de mouwen en ze hebben gepraat over kansen, maar zeker ook over problemen waar jonge boeren tegenaan lopen op hun bedrijven in onder andere de overname, stikstof en bodem beleid. Zowel Elies als Gerben kijken terug op een geslaagde en leerzame ochtend!

Elies Lemkes en Gerben Boom tijdens wortels oogsten

Elies Lemkes en Gerben Boom tussen de rode kolen

Zonsondergang na het oogsten

Ambtenaar op stage

Ambtenaar op stage is voor sommigen een bekend Brabants fenomeen. De vorige editie in 2018 was een groot succes waarbij veel jonge boeren en ambtenaren en dagje met elkaar meeliepen. Deze wederzijdse stage, georganiseerd door het BAJK en de provincie Noord-Brabant, is ervoor bedoeld om inzicht in elkaars werkzaamheden te krijgen en kennis over elkaar op te doen. Zo kunnen er tijdens de stage door ambtenaren vragen worden gesteld aan de boer, zoals waarom voor bepaalde zaken gekozen wordt, wat de drijfveren zijn en hoe de toekomst er in zijn ogen uitziet. De jonge boer krijgt op zijn beurt een inkijkje in de keuken van het provinciehuis. Waarmee houden de ambtenaren zich bezig en hoe kijken zij naar de verschillende invalshoeken van een bepaald vraagstuk? Er zijn 17 wederzijdse stages georganiseerd. Naast ambtenaren, wilden bestuurders Elies Lemkes-Straver en Gerben Boom dus ook graag bij elkaar 'stagelopen'. 

Agrifoodtalks

Voor gedeputeerde Landbouw, Voedsel, Bodem en Brede Welvaart Elies Lemkes-Straver vond deze uitwisseling plaats als één van haar Agrifoodtalks. Zij vindt het belangrijk om regelmatig in gesprek te gaan met jongeren in de hele voedselketen. Dat doet ze onder de noemer ‘Agrifoodtalks’. "Ik wil graag horen wat er speelt. Wat houdt jonge boeren, studenten en andere betrokkenen bezig? Waar lopen ze tegenaan? Hoe zorgen we voor een goede ecologische, economische en maatschappelijke balans tussen landbouw en natuur? Waar mogelijk neem ik input mee voor het provinciale beleid op het gebied van Landbouw en Voedsel en alle activiteiten die daaruit voortkomen."

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen