Analyse ontwikkelingen mestbalans 2030

03-12-2021
500 keer bekeken

Overheidsplannen rondom stikstof, geuroverlast en natuurherstel hebben gevolgen voor de Nederlandse landbouw. Het NCM heeft een analyse gemaakt van de gevolgen hiervan voor de beschikbaarheid en de plaatsingsruimte voor dierlijke mest in Nederland.

Daarnaast gaat het rapport Analyse ontwikkelingen mestbalans 2030 kort in op de betekenis voor de export en verwerking van stikstof en fosfaat. Download het rapport hier.

Het NCM is gestart als een samenwerking tussen overheden en het agrarische bedrijfsleven. Het moet uitgroeien tot hét aanspreekpunt op het gebied van mestbewerking en het inzetten van mest als waardevolle grondstof. De provincie Noord-Brabant is medefinancier en deelnemer.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen