Brabantse Biodiversiteitsmonitor krijgt vervolg

27-01-2022
3052 keer bekeken

Het succes van de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM) heeft geleid tot een vervolg. Er komt 1,3 miljoen beschikbaar voor een tweede fase, waaraan 140 melkveehouders uit heel de provincie deel kunnen nemen.

Via de BBM worden melkveehouders financieel beloond voor hun bijdrage aan natuur, water en landschapskwaliteit. 

Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel, Bodem en Brede Welvaart: “Een goede economische, ecologische en maatschappelijke balans, dat is waar we in ons beleidskader Landbouw en Voedsel naar streven. Een goed verdienmodel voor activiteiten die bijdragen aan natuur, water en landschapskwaliteit is de basis van een goede balans. Dat begint met inzichtelijk maken wat je bijdraagt. De Biodiversiteitsmonitor is daarvoor een belangrijk instrument. Het is bovendien een prachtig middel om boeren ook daadwerkelijk te belonen voor hun maatschappelijke inzet. Ik ben blij dat we hen de komende drie jaar kunnen belonen en samen met marktpartijen bouwen aan een structureel verdienmodel.”

BBM fase 1 enthousiast ontvangen

In de eerste fase zijn al 200 melkveehouders aan de slag gegaan met de BBM. Ze zijn enthousiast over de integrale aanpak, dat daarbij wordt gestuurd op doelen en beloond voor prestaties. De agrarisch collectieven verzorgen de werving, de aanvraag, administratieve verplichtingen en de uitbetaling van de beloning op basis van de geleverde prestaties door de ondernemer. De melkveehouders wordt alleen gevraagd om hun ondernemerschap in te zetten en te kijken welke maatregelen op hun bedrijf passen om hun score te verbeteren.
Arno van Pelt, melkveehouder en één van de eerste deelnemers: “De Biodiversiteitsmonitor geeft ons de mogelijkheid om meer draagvlak te krijgen in de omgeving. Het is interessant om mee te doen, omdat je waardering krijgt voor je investering in de natuur. Het is ook een financiële waardering, zodat het een extra mogelijkheid is om met kleine stappen dat verdienmodel nog iets te vergroten.”

Structureel verdienmodel

De BBM wordt gefinancierd door de provincie Noord-Brabant, ministerie LNV en Brabants Bodem. Vanuit het project kan de melkveehouder voor drie jaar een maximale vergoeding van €5.000,- per jaar ontvangen. Daarna is het van belang dat de maatregelen worden voortgezet. Daarom wordt gelijktijdig gewerkt aan structurele beloning. Zo geeft een hoge BBM-score voorrang bij het pachten van gronden van provincie en waterschappen. Ook helpt zo’n hoge score om als natuurinclusief bedrijf toestemming te krijgen per 1-1-24 minder vergaande stalaanpassingen te doen. Verder helpt een hoge score bij het verkrijgen van een plus op de melkprijs van Friesland Campina of een rentekorting bij de Rabobank. Agrifirm organiseert samen met BBM verschillende kennissessies voor melkveehouders over bijvoorbeeld bodem en voermaatregelen om hun score te verbeteren. Alle partijen van Brabants Bodem werken eraan om meer van dit soort beloningen beschikbaar te krijgen voor duurzame melkveehouders.

Brabant Brede openstelling

Brabants Bodem heeft de BBM op de kaart gezet in het Van Gogh National Park. Provincie Noord-Brabant, gemeenten, Waterschap de Dommel, Brabant Water, ZLTO, Brabantse Milieufederatie en Brabants Landschap vormen de stuurgroep van het project. Femke Dingemans, directeur BMF: “De Biodiversiteitsmonitor is een mooi instrument om de transitie naar natuurinclusieve landbouw te stimuleren. Voor ons is duurzame landbouw namelijk landbouw die positief bijdraagt aan biodiversiteit, landschap, bodem, waterkwaliteit en voldoende water voor de natuur.”
De eerste fase van BBM was vooral bedoeld voor ondernemers in Van Gogh National Park. Fase 2 van de BBM staat open voor melkveehouders in heel Brabant. In totaal kunnen 140 boeren deelnemen. Aanmelden is mogelijk via de collectieven agrarisch natuurbeheer.

Direct aanmelden BBM


Bijeenkomst Groener boeren verdient beter

Donderdag 27 januari jl. werd vanuit de studio in het Brabantse provinciehuis een online inspiratiebijeenkomst georganiseerd. Deze middag stond de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM) centraal, die begin 2021 met succes van start is gegaan. Deze online bijeenkomst kun je hier terugkijken.

 

Afbeeldingen

Brabantse Biodiversiteitsmonitor Veehouderij

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen