Verlenging subsidie voor aanpak lege stallen en ondersteuning van stoppende boeren

09-02-2022
700 keer bekeken

De subsidieregeling Vouchers Agrarische bouwpercelen wordt door de provincie Noord-Brabant verlengd tot en met 2023. VABIMPULS zorgt voor de ondersteuning en begeleiding van de aanvragers. De regeling helpt eigenaren van lege stallen of agrariërs die overwegen te stoppen of om te schakelen, bij het maken van toekomstplannen.

Er is een subsidie van € 0,5 miljoen voor eigenaren die al gestopt zijn en leegstaande opstallen hebben en € 0,6 miljoen voor eigenaren die willen stoppen met hun boerenbedrijf. Het doel is om ongewenste leegstand van stallen te voorkomen én de leefomgeving in het buitengebied van Brabant te verbeteren. Met de vouchers van VABIMPULS kunnen boeren een onafhankelijke deskundige inzetten die hen helpt met een nieuw perspectief voor hun bedrijf.

De subsidieregeling voor de vouchers wordt opengesteld van 15 februari 2022 tot en met 1 december 2023. Zie ook de website van VABIMPULS: www.brabant.nl/vabimpuls. Of ga direct naar de aanvraag voor de voucherregeling.

“Met VABIMPULS kijken we naar alle mogelijkheden, dat kan zijn stoppen, maar ook het bedrijf op een andere manier voortzetten”, stelt gedeputeerde Elies Lemkes-Straver van Landbouw. “Zo stimuleren we als provincie, ook met andere regelingen, nadrukkelijk vernieuwing in de landbouw, denk bijvoorbeeld aan omschakelen naar biologisch. En boeren kunnen actief zijn in andere sectoren zoals zorg, natuurbeheer, en recreatie.”

Verbetering leefomgeving

Gedeputeerde Erik Ronnes van Ruimte: “Een andere bestemming is niet alleen winst voor de eigenaar zelf. In alle gevallen leidt de samenwerking met de deskundigen van VABIMPULS ook tot een verbetering van de kwaliteit van de omgeving. Zo hebben vaak ook andere betrokkenen, zoals gemeenten maar zeker ook omwonenden en de natuur zelf, profijt van de oplossing die voor de locatie wordt gevonden.”

Grote impact

VABIMPULS is in bijna alle gemeenten in Brabant actief. Afgelopen jaren maakten meer dan 700 eigenaren van agrarische bouwpercelen gebruik van deze subsidie, 385 aanvragers zijn nog bezig en er blijft veel belangstelling. Projectleider Peer Verkuijlen: “De kracht van de regeling is dat elke situatie met een onafhankelijk oog wordt bekeken. Iedere casus is anders maar voor nagenoeg iedereen geldt dat de verandering grote impact heeft op de boer, partner en gezin. Deskundigen van VABIMPULS benaderen de zaken dan ook breder dan alleen rationeel. Het gaat over anders denken, anders kijken en anders handelen. Over het begeleiden van emotionele aspecten, perspectief bieden voor de toekomst. Allerlei opties voor een nieuwe toekomst kunnen de revue passeren, van sloop tot verkoop, van overdracht tot herbestemming. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat toekomstplannen passen bij de wensen en mogelijkheden van de boer, de ambities van de gemeente en provincie in het buitengebied, de karakteristieken van het Brabantse landschap en dat alles haalbaar is.”

Waardevolle ondersteuning

Hans (60) en Anja Donkers (55) uit Uden hebben naast hun biologische varkenshouderij een zorgboerderij, kinderdagverblijf én een opvang voor jongeren met verslavings- en gedragsproblemen. Hun zoon Ward wil het bedrijf overnemen. Tenminste, alles behalve de varkens. Die zijn inmiddels weg, de stallen gesloopt. “Het was heel waardevol om via de VABIMPULS-regeling hulp van deskundigen te krijgen”, weet Hans. “Om een plan te maken, maar ook voor het doorlopen van officiële trajecten en de procedures. Om het plan te doen slagen moest het ook goed in de omgeving passen of liever nog, een verbetering zijn. Met de hulp van een specialist van VABIMPULS ook op dat vlak, is dat gelukt." Het voorstel is nu namelijk om het bouwoppervlak te verkleinen, de stallen (waarvan asbest al eerder werd verwijderd) te slopen en met landschapselementen de natuur- en landschapswaarde te vergroten. Het plan is ingediend bij de gemeente Uden, in principe goedgekeurd en nu voor een wijziging van de bestemming in behandeling.

Delen en ontwikkelen van kennis

De aanpak door VABIMPULS is in 2017 gestart vanuit de Brabantse Aanpak Leegstand en daarna ook opgenomen in het pakket ‘Ondersteunende maatregelen transitie intensieve veehouderij’. Met vier jaar ervaring en honderden initiatieven levert het project belangrijke bouwstenen voor kennisontwikkeling en kennisdeling over de transitie van het buitengebied. Andere organisaties, zoals gemeenten, belangenorganisaties als ZLTO en adviesbureaus zetten stappen om een vergelijkbare aanpak op te zetten.

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen