De Week van de Circulaire Economie

10-02-2022
1251 keer bekeken

De Week van de Circulaire Economie is dé jaarlijkse campagneweek waar veel ondernemers en organisaties hun deuren openen om andere professionals mee te nemen in de kansen die circulair ondernemen te bieden heeft. Ook in de Brabantse landbouw- en voedselsector bruist het van de initiatieven.

Circulair ondernemen als pijler van het nieuwe beleidskader Landbouw en Voedsel

De provincie streeft ernaar om in Brabant de meest duurzame landbouw- en voedselproductie in Europa te realiseren. Door middel van een gesloten mineralenkringloop (in plantaardige en dierlijke ketens), en doordat zoveel mogelijk emissieloze landbouw wordt gerealiseerd. Met als resultaat dat voedselketens gezond voedsel produceren en landbouwbedrijven bijdragen aan een gezonde leefomgeving.

Een circulaire economie als uitgangspunt is dan ook een van de belangrijkste pijlers in het nieuwe beleidskader Landbouw en Voedsel 2030 dat momenteel in ontwikkeling is.

Kringlooplandbouw

Het ontwikkelen van kringlooplandbouw is een gezamenlijke zoektocht van boeren, ketenbedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties naar het optimaal combineren van ecologische principes en moderne technologie, met nieuwe partnerschappen, nieuwe verdienmodellen en maatschappelijke diensten. Om kringlopen te kunnen sluiten is het nodig om minder grond- en hulpstoffen te gebruiken, het verlies aan mineralen tegen te gaan, zoveel mogelijk waarde te halen uit reststromen en eindproducten en om de ketens van akkerbouw en veehouderij sterker met elkaar te verbinden, waarbij de reststromen van de ene keten de grondstof worden voor de andere. Bijvoorbeeld in mestverwaarding, waarin mest als waardevolle grondstof voor kringlooplandbouw wordt ingezet.

De komende jaren zet de provincie zich in om samen met partners, aan de slag te gaan met een toekomstbestending landbouw- en voedselsysteem, gebaseerd op circulariteit. Dat er in Brabant al veel gebeurt op het gebied van circulair ondernemen, blijkt uit een aantal circulaire koplopers die onderdeel zijn van de landbouw- en voedselketen, zoals:

Royal Cosun: biobased oplossingen

Royal Cosun kent de enorme potentie van planten en weet deze om te zetten naar bruikbare oplossingen voor iedere dag. De coöperatie produceert niet alleen plantaardige ingrediënten en voedingsmiddelen voor mens en dier, maar eveneens groene, biobased oplossingen en energie. Royal Cosun streeft naar een volledig circulaire productieketen voor al onze producten en diensten. Met onze innovatiekracht op het gebied van circulariteit ontplooien wij zoveel mogelijk duurzame initiatieven voor de maatschappij en onze telers.


vanRijsingengreen: zero waste

vanRijsingengreen werkt samen met de natuur aan gezonde groenteproducten. De verschillende bedrijven van vanRijsingengreen zaaien, oogsten, verwerken en verkopen een grote variëteit aan groenteproducten op een duurzame manier. Zij bewaken, hergebruiken en versterken onze natuurlijke bronnen door intensieve teeltbegeleiding. De cyclus van vanRijsingengreen volgt de natuur. vanRijsingengreen zoekt actief de samenwerking op met onderzoeks- en onderwijsinstellingen, zoals met HAS Hogescholen en met Food Tech Brainport. Ze omarmen technologische innovatie en staan voor 100% verwaarding van producten.

PeelPioneers: alles uit de schil

Peelpioneers verwerkt sinaasappelschillen tot functionele ingrediënten voor de levensmiddelenindustrie. Daarmee bieden ze een gezond alternatief voor E-nummers en brengen ze de sinaasappelschil weer 100% terug in de voedselketen. Een uniek bedrijfsconcept dat een waardevolle bijdrage levert aan de circulaire ambities van de Brabantse agrifoodsector. Onlangs wonnen zij de Agrifoodpluim van de provincie.

En meer voorbeelden van circulaire koplopers vind je hier.

Foto: PeelPioneers

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen