Klaar zijn voor de toekomst

17-02-2022
433 keer bekeken

Per 1 januari 2024 gaan er andere voorwaarden gelden ten aanzien van ammoniakreductie uit stallen. Dat betekent dat boeren stappen moeten zetten om daaraan te voldoen. Dat kan ingrijpend zijn. De provincie wil de uitvoering hiervan zoveel mogelijk ondersteunen.

Daarom is er onderzoek gedaan naar het aantal bedrijfslocaties waar de stallen moeten worden aangepast en het aantal verwachte stoppende veehouderijbedrijven.

Uit het onderzoek blijkt dat de stallen van bijna de helft van de ondernemers (2200) nog niet klaar zijn voor 2024. Vaak al wel voor een deel, ruim 1800 bedrijven hebben al op een of andere manier aan emissiereductie gedaan, maar daar moeten nog wel stalaanpassingen gedaan worden. Ruim 700 boeren voldoen al wel volledig aan de eisen. De overige boeren (bijna 1500) verwachten te stoppen. De keuze om te stoppen komt vaak door een combinatie van factoren: leeftijd, hoge grondprijzen, geen bedrijfsopvolging (een landelijk probleem), stoppersregelingen van het Rijk waar in Brabant veel gebruik van is gemaakt en de verplichte stalaanpassingen per 2024.

Routekaart 2024

Om ondernemers te helpen wordt er een Routekaart Stalaanpassingen 2024 opgesteld.

Gedeputeerde Elies Lemkes-Straver: “We realiseren ons dat dit keuzeproces een intensieve afweging vergt en veel impact kan hebben op de ondernemer en zijn directe omgeving in de veelal familiebedrijven. Daar willen we zoveel mogelijk bij ondersteunen.”

Er zijn voor de boeren eigenlijk vier scenario’s:

  • Aanpassen stallen

Gemeenten, provincie en omgevingsdiensten zorgen samen voorbereid te zijn op de hogere aantallen aan vergunningaanvragen die kunnen ontstaan door de transitie. De Taskforce Toekomstbestendige Stallen gaat nog in 2022 aan zoveel mogelijk veehouders voorlichting geven over de nieuw beschikbare stalsystemen. En de First Movers Regeling Innovatieve Stalsystemen biedt financiële ondersteuning aan de eerste bedrijven die investeren in een nieuw stalsysteem.

  • Stoppen

Voor stoppers is een tijdige passende herbestemming van het bouwblok van belang. Het Ondersteuningsnetwerk Transitie Veehouderij en VAB-impuls kunnen helpen bij het maken van keuzes.

  • Naar natuurinclusief

Als melkveebedrijven ‘natuurinclusief’ worden, kunnen ze gebruik maken van de ‘uitzondering’ in de Omgevingsverordening en hoeven ze niet in een nieuw stalsysteem te investeren. We zetten coaches Natuurinclusieve Landbouw in en hebben een Grondregeling Natuurinclusieve Landbouw die boeren kunnen helpen bij het omschakelen.

  • Uitfaseren

In de omgevingsverordening is een regeling opgenomen waarbij stoppende veehouders tot 2028 door het houden van minder dieren aan de IOV kunnen voldoen. In dat geval behoeft er niet te worden geïnvesteerd in een nieuwe stalinrichting.

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen