BNR podcast over de Peel

01-03-2022
514 keer bekeken

In de BNR podcastserie Nieuw Nederland gaat Maarten Bouwhuis in de Deurnsche Peel en de Groote Peel onder andere in gesprek met een melkveehouder, een wethouder en de programmamanager van de gebiedsgerichte aanpak. Luister zelf.

In de BNR podcastserie Nieuw Nederland legt Maarten Bouwhuis op de racefiets de complexiteit van de ruimtelijke ordening in ons land bloot. Aflevering 4 gaat over de Peel. Maarten gaat over de Deurnsche Peel en de Groote Peel onder andere in gesprek met een melkveehouder, een wethouder en de programmamanager van gebiedsgerichte aanpak Vitale Peel. Hoe gaan zij gezamenlijk de uitdagingen aan rondom dit Natura 2000-gebied op de grens van Brabant en Limburg?

De Deurnsche Peel en Groote Peel zijn waardevolle maar kwetsbare natuurgebieden, midden in een belangrijke voedselproducerende regio met vele agrarische bedrijven. Het bijzondere landschap is in trek bij recreanten, inwoners willen er fijn en veilig wonen. In de Peel zijn ook zorgen. Bijvoorbeeld over de watersituatie voor landbouw en natuur door droogte van de afgelopen jaren. Of over de hoge stikstofdruk op het gebied. Agrariërs vragen zich af of er nog perspectief voor ze is. Gemeenten, waterschappen, terreinbeherende organisaties, agrarische sector en provincie hebben de handen ineengeslagen om met elkaar en de streek te zoeken naar toekomstbestendige oplossingen voor deze multi-problematiek. Dat doen ze in een gebiedsgerichte aanpak Vitale Peel.

De podcast en een bijbehorend aankondigingsfilmpje zijn te vinden op de website ggagroenblauw.nl.

Meer podcasts over dit onderwerp? Luister "De club van 30".

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen