Minder voedselverspilling in supermarkten

14-03-2022
1283 keer bekeken

Onder de vlag van de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling heeft Wageningen University & Research (WUR), in opdracht van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) en het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit onderzoek gedaan naar voedselverspilling in supermarkten.

Van al het voedsel, inclusief dranken, dat supermarkten in Nederland aanboden in 2020, werd gemiddeld 98,4% verkocht. 1,6% van het voedsel, uitgedrukt in kilogrammen, kwam niet bij consumenten terecht. Daarmee is de hoeveelheid voedselverspilling in supermarkten met 3,6% afgenomen ten opzichte van 2018. Aan deze zelfrapportage werkten vijf grote Nederlandse supermarktketens mee.

In bovenstaande afbeelding is te zien over welke vijf productcategorieën de 1,6% niet-verkochte producten in 2020 zijn verdeeld. Deze verdeling is praktisch gelijk aan de cijfers uit 2018.

Bestemmingen van niet-verkochte producten

In dit onderzoek worden met ‘voedselverspilling’ de producten bedoeld, die uiteindelijk niet bij consumenten terecht komen. Deze reststromen gaan veelal naar andere bestemmingen, bijvoorbeeld veevoer, vergisting en verbranding. Met name vers brood en banket dat niet is verkocht, wordt grotendeels hoogwaardig verwerkt tot veevoer. Dit is van toepassing op 2/3e deel van de verspilling aan brood, afbakbrood en banket.

Rol supermarkt in verspillingsvrije keten

Ondanks de hogere verkoop ten gevolge van COVID-19 in 2020, is de hoeveelheid voedselverspilling in 2020 absoluut gedaald ten opzichte van 2018. “Dit laat zien dat de diverse verspillingsvrije initiatieven door supermarktorganisaties in 2019 en 2020 hun vruchten afwerpen”, aldus Toine Timmermans, directeur van de stichting Samen Tegen Voedselverspilling. “Supermarkten spelen een belangrijke rol in de aanpak van voedselverspilling, niet alleen in de eigen operatie, maar ook in de hele keten. Bijvoorbeeld door met hun leveranciers duurzame afspraken te maken, kwaliteitsnormen aan te passen, nieuwe technologieën toe te passen en in te zetten op bewustwording onder consumenten.”

Jennifer Muller, manager duurzaamheid bij het CBL, geeft aan dat de uitkomsten van de zelfrapportage zeer waardevol zijn: “Nederlandse supermarkten lopen hier wereldwijd nog steeds mee voorop. De feitelijke onderbouwing op welke productcategorieën het beste actie kan worden ondernomen, zorgt ervoor dat supermarkten doelgericht kunnen werken aan de branchebrede doelstelling: vijftig procent minder voedselverspilling in 2030.”


Deze meting is een initiatief van het CBL en onderdeel van de uitvoeringsagenda van de stichting Samen Tegen Voedselverspilling. De provincie Brabant is één van de partners van de stichting. Het onderzoek is uitgevoerd door Wageningen Food & Biobased Research en gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen