Hulp bij stappen naar natuurinclusief

14-03-2022
1779 keer bekeken

De provincie Noord-Brabant ondersteunt en faciliteert agrariërs om stappen te zetten van gangbare landbouw naar natuurinclusieve grondgebonden landbouw. Ondernemer Lars van Loenhout uit Prinsenbeek is zo'n agrariër (zie video).

De provincie biedt begeleiding en ondersteuning bij de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw. Een ondernemerscoach natuurinclusieve landbouw kan agrariërs kosteloos begeleiden bij het opstellen van een doorontwikkelplan met daarbij een verdienmodel voor de agrariër. Als dit plan door de provincie wordt goedgekeurd, kan €10.000 subsidie worden verkregen voor het opstellen van een businessplan. Daarnaast geeft de provincie financiële ondersteuning via een kooperfpachtconstructie, aan boeren die grond nodig hebben. En als natuurinclusieve ondernemer kun je vallen onder de uitzonderingsregeling van de verplichte stalaanpassing per 1 januari 2024.

Overweeg je als agrariër stappen te zetten naar een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering? Neem vrijblijvend contact op met een ondernemerscoach natuurinclusieve landbouw die je hierbij kan helpen of kijk hier voor meer informatie en inspiratie over natuurinclusieve landbouw.

Contact met ondernemerscoach

Hulp bij stappen naar natuurinclusieve landbouw

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen