Brabant investeert in versnelling eiwittransitie

12-04-2022
506 keer bekeken

Als het aan de provincie ligt, wordt Brabant dé hotspot om nieuwe voedsel technologieën te ontwikkelen. De provincie wil vooroplopen bij de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Samen met partners uit het bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen richt de provincie daarom een innovatiecoalitie op.

De provincie Noord-Brabant werkt er hard aan om de innovatiekracht van Brabant te versterken. Dat doet zij door maatschappelijke vraagstukken te identificeren waarbij er in Brabant een goede kennispositie, industriële basis of potentiële oplossing te vinden is die aan de oplossing van dit vraagstuk kan bijdragen. Vervolgens koppelt de provincie kennisinstellingen en innovatieve bedrijven aan elkaar in een innovatiecoalitie om met steun van de provincie gezamenlijk aan de slag te gaan. Zo wordt de kracht en kennis van vandaag ingezet voor innovatieve oplossingen en goede banen in de toekomst. 

Verduurzamen van de voedselketen

Een van de grote uitdagingen van de toekomst is de verduurzaming van de voedselketen. Om dit optimaal te laten slagen is innovatie erg belangrijk. In de hele keten: in de voedselverwerking, maar ook daarvoor (bij de boer) en daarna (retail en consument). De verduurzaming van de bredere keten wordt verder uitgewerkt in de uitvoeringsagenda Landbouw en Voedsel, die momenteel ontwikkeld wordt.

Procestechnologie

De innovatiecoalitie ‘Toekomstbestendig Ecosysteem Eiwittransitie Brabant’ focust zich op procestechnologie. Dit zijn manieren om voedsel te verwerken zodat hier nieuwe voedselproducten uit gemaakt kunnen worden, zoals fermenteren, extraheren, distilleren en milde conservering.

De provincie Noord-Brabant kent voorname fieldlabs rondom procestechnologie, proeftuinen waar bedrijven en kennisinstellingen samen komen om nieuwe technologie en productiemethoden te onderzoeken en ontwikkelen. Dit zijn onder andere Food Tech Brainport in Helmond, Green Protein Excellence Center in Steenbergen en Delta Agrifood Business in Bergen op Zoom.

De provincie is ervan overtuigd dat deze partijen beter kunnen samenwerken en wil open innovatie stimuleren. De provincie ondersteunt deze samenwerking door te investeren in capaciteit en apparatuur in deze fieldlabs, en de samenwerking hierdoor te versterken. Door de fieldlabs met elkaar te verbinden kan er in Brabant een compleet R&D pakket rondom procestechnologieën worden aangeboden.

De investeringen van de provincie en haar partners moet de komende jaren zorgen voor een flinke groei in het aantal arbeidsplaatsen in de voedselverwerkingssector. Daarnaast moet het ecosysteem versterkt worden door start ups in de agrifoodsector te stimuleren en opleidingen rondom agrifood op te zetten en te vergroten. Tenslotte worden ook bedrijven van buiten Brabant gestimuleerd om zich te vestigen rondom deze clusters en te profiteren van de expertise die zich hier bevindt.

Op weg naar de Brabantse landbouw- en voedselketen van morgen

Ook in de toekomst willen we genieten van zowel gezond goed eten als een gezonde, aantrekkelijke leefomgeving met een robuuste natuur. Daarom wil Brabant een innovatieve voedselprovincie zijn met een landbouw- en voedselsector die vooroploopt in kwaliteit en duurzaamheid. Met een enorme kennis en ervaring, vakmanschap en innovatiekracht. Daarbij draait het om evenwicht: tussen agrarische productie, landschap en natuur, water en bodem, mens en dier. Met structurele veranderingen voor een nieuw landbouw- en voedselsysteem gaan we bijdragen aan een nieuwe balans tussen economie, maatschappij en ecologie. De provincie werkt samen met alle partijen aan een Brabantse landbouw- en voedselketen die innovatief, waardevol, circulair en verbonden is.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen