FoodUp wordt integraal onderdeel van Landbouw en Voedsel Brabant

21-04-2022
816 keer bekeken

“De speerpunten waar FoodUp Brabant zich altijd voor in heeft gezet zijn misschien wel belangrijker dan ooit: het verbinden van boeren en burgers en het betrekken van onderwijs en jongeren. Daarom vinden we het goed om dit onder de duidelijk herkenbare Brabantse vlag te doen.”

FoodUp Brabant is in 2015 als team van de provincie Noord-Brabant ontstaan vanuit de wens om mooie initiatieven in de agrifoodsector te ondersteunen en te verbinden. Het team heeft samen met mensen en partijen uit het Brabantse agrifoodnetwerk de afgelopen zes jaar mooie projecten en concepten gerealiseerd waarbij gezond, eerlijk en lekker voedsel centraal staan. Voedsel dat goed is voor mens, dier en omgeving én een eerlijke prijs oplevert voor de boer. Deze aanpak en uitgangspunten zijn ook opgenomen in het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. FoodUp Brabant is daarmee integraal onderdeel geworden van het provinciale Landbouw en Voedsel-programma, waarmee een apart label en team niet meer nodig zijn. We treden vanaf nu onder één provinciale vlag naar buiten.

 

Beleidskader Landbouw en Voedsel

In het beleidskader schetsen we hoe we de toekomst van Landbouw en Voedsel in Brabant vorm willen geven. Een toekomst waarbij de sector innovatief, waardevol, circulair en verbonden is. En met name voor dat laatste onderdeel zijn de activiteiten van FoodUp van belang. “Een belangrijke doelstelling is om in 2030 gemeenschapsinclusief te zijn,” zegt Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel, Bodem en Brede Welvaart. “FoodUp Brabant is erin geslaagd een groot netwerk op te bouwen en samen met hen impactvolle projecten te ontwikkelen. Dat is heel waardevol om de nodige stappen richting een toekomstbestendige landbouw en voedselsector te zetten. Er zijn mooie projecten ontstaan onder FoodUp, zoals Frietje Precies, de plantaardige Beste Brabantse Borrelplank en het Netwerk Goed Boeren. We staan ook nadrukkelijk open voor nieuwe initiatieven en projecten die bijdragen aan de verbinding. In de Agrifoodtalks ga ik bijvoorbeeld in gesprek met jongeren om met elkaar te leren over duurzame voedselketens.”

 

Onverminderd door

FoodUp Brabant heeft dus een stevige basis gelegd voor het verder ontwikkelen van activiteiten die bijdragen aan de waardering van Brabants voedsel en het laten zien hoe de Brabantse landbouw en voedselketen bijdraagt aan de kwaliteit van het buitengebied. Elies Lemkes-Straver: “Ik zou graag zien dat in 2030 de landbouw- en voedselsector beter in verbinding is met elkaar en met de maatschappij. Dat we weer trots zijn op alles wat we hier in Brabant ontwikkelen en produceren. Daarom zijn we in 2022 ook leadpartner van Dutch Food Week. Om aan onze inwoners, én aan de rest van Nederland, te laten zien dat we een slimme provincie zijn, die vooroploopt in het duurzaam produceren van gezonde voeding van hoge kwaliteit, in vernieuwende techniek én in betrokkenheid tussen boeren en inwoners."

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen