Subsidie Hoogwaardige mestverwerking

05-05-2022
597 keer bekeken

Ondernemers met plannen om een hoogwaardige mestverwerkingsinstallatie te laten bouwen of die een bestaande installatie willen aanpassen kunnen bij deze investeringen aanspraak maken op subsidie van de overheid via de subsidieregeling hoogwaardige mestverwerking.

Deze regeling is interessant voor grote veehouders maar met name voor professionele mestbewerkers (loonwerkers) die mest van meerdere veehouders verwerken. De aanvraagperiode bij RVO opent naar verwachting in het tweede kwartaal van 2022. 

Met de subsidie kan tot 40% van de investeringskosten, die direct te maken hebben met de mestverwerkingsinstallatie, vergoed worden. Het subsidiebedrag ligt tussen 125.000 euro en 2.000.000 euro. De subsidie geldt voor een investering van minimaal 312.500 euro. Als de investering hoger is dan 5 miljoen dan kan de subsidie oplopen tot 2 miljoen euro.

Voorwaarden 

Voor het aanvragen van deze subsidie moeten de installatie, het aanvragend bedrijf en de aanvraag aan een aantal voorwaarden te voldoen. De mestverwerkingsinstallatie moet operationeel zijn binnen 3 jaar na toekenning van de subsidie. De installatie moet voor 90% dierlijke mest van staldieren verwerken en een minimale capaciteit hebben van 24.000 ton dierlijke mest per jaar. De installatie moet gebruik maken van één van de volgende processen: decanter, zeefbandpers, vijzelpers of digestaat als ingangsmateriaal.

Processen 

Bij aanvraag van een subsidie moet duidelijk worden gemaakt welke processen er worden toegepast en in welke volgorde. De mestsoorten die de installatie gaat verwerken. De eindproducten die de installatie levert en de manier waarop deze worden afgezet. Verder moet informatie worden aangeleverd over de verwerkingscapaciteit per jaar, de planning van de bouw van de installatie, een begroting en een financieringsplan.

Ook verwacht RVO.nl informatie met betrekking tot het aanvoerplan met contracten of mestleveringsovereenkomsten en de vergunningen die nodig zijn zoals de bouw- en omgevingsvergunning, een lozingsvergunning en mogelijk een vergunning binnen de natuurbeschermingswet.

Meer informatie over deze subsidie is te vinden op de website van RVO.

Lees ook het artikel: 'Door nieuwe SDE-tarieven is monovergisting sneller rendabel'.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen