Ontwerp Beleidskader Natuur ter inzage

18-05-2022
455 keer bekeken

Gedeputeerde Staten hebben het ontwerp-beleidskader Natuur op vastgesteld. Hierin beschrijven ze wat ze in Brabant op het gebied van natuur willen bereiken. Het ontwerp-beleidskader ligt samen met de bijbehorende planMER vanaf 17 mei ter inzage. Vanuit landbouw zijn er veel belangen die het beleidskader Natuur raken.

De provincie heeft een nieuw lijn geformuleerd voor haar natuurbeleid: robuust, inclusief en verbonden. De provincie streeft naar een krachtige en beschermde natuur met goede biodiversiteit die tegen een stootje kan (robuust). Zij zoekt de vernieuwende samenhang met andere maatschappelijke oplossingen. Want natuur is overal aanwezig, in en buiten de natuurgebieden (inclusief). En de provincie draagt een warm hart toe aan natuur die elke Brabander verwelkomt en waar Brabanders graag aan bijdragen (verbonden).

Herstel biodiversiteit

Hagar Roijackers, gedeputeerde Natuur, Water en Gebiedsgerichte aanpak: ‘Samen met onze partners en inwoners zijn in de afgelopen jaren al mooie resultaten geboekt. Belangrijk voor het herstel van de biodiversiteit en voor behoud en versterking van ons karaktervolle Brabantse landschap. Maar er is meer nodig en de natuur te herstellen en de biodiversiteit te vergroten. Niet alleen binnen het natuurnetwerk, maar ook daarbuiten. Als we werken aan het herstel van de natuurlijke systemen profiteert in heel Brabant de natuur daarvan, en ook de Brabanders.’

Milieueffectrapport

Voor het beleidskader is ook een milieueffectrapport (planMER) opgesteld. PlanMER heeft als doel het milieubelang een volwaardige rol te geven in de besluitvorming. In het planMER wordt beschreven welke beleidsalternatieven onderzocht zijn en welke milieueffecten het voorgenomen nieuwe beleid naar verwachting zal hebben.  

Vervolg

Het ontwerp beleidskader en de planMER zijn in te zien van 17 mei tot en met 27 juni 2022. De ingekomen zienswijzen worden bij de besluitvorming betrokken en het beleidskader wordt daar waar nodig op aangepast. Provinciale Staten gaan het beleidskader uiteindelijk vaststellen, naar verwachting in het najaar van 2022.

Meer informatie

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen