Wij kijken terug op een succesvolle Talkshow!

31-05-2022
612 keer bekeken

Vorige week woensdag vond, in de Jamfabriek in ’s-Hertogenbosch, de Talkshow Brabant Voorop in Vernieuwend Boeren plaats. Met ruim 40 bezoekers op locatie, ruim 300 livestreamvolgers, prikkelende gesprekken aan tafel én verhalen van inspirerende koks en ondernemers een meer dan geslaagd evenement.

De sleutel is samenwerking

De uitdagingen zijn groot, en de weg naar een duurzame landbouw- en voedselketen gaat écht niet gemakkelijk zijn. Maar als we het samen doen, slim omgaan met (het uitwisselen van) kennis en kunde, dan is het mogelijk. Naar elkaar luisteren, elkaar écht begrijpen: dat is nodig om de sector te verduurzamen. Dit was de gemene deler tussen de vier verschillende gesprekken die aan tafel gevoerd werden. In vier blokken werd ingegaan op één van de vier doelstellingen uit het recent vastgestelde beleidskader landbouw en voedsel 2030: meest duurzaam en circulair, economisch toonaangevend, natuur- en landschapsinclusief en gemeenschapsinclusief.

Highlights Talkshow Brabant Voorop in Vernieuwend Boeren

Benieuwd naar de highlights van de Talkshow? Wij hebben een compilatie gemaakt van 2 minuten, die u meeneemt in de hoogtepunten van het evenement. Bekijk de compilatie hieronder.

Meer inspiratie

De mooie verhalen in Brabant liggen voor het oprapen. In iedere schakel van de keten bevinden zich inspirerende bedrijven die een bijdrage leveren aan een duurzame, innovatieve landbouw- en voedselketen op weg naar 2030. Een aantal van die verhalen is terug te vinden in een digitaal magazine. We nodigen u van harte uit dit magazine te lezen. 

Op weg naar de Brabantse landbouw- en voedselketen van morgen

Ook in de toekomst willen we genieten van zowel gezond goed eten als een gezonde, aantrekkelijke leefomgeving met een robuuste natuur. Daarom wil Brabant een innovatieve voedselprovincie zijn met een landbouw- en voedselsector die vooroploopt in kwaliteit en duurzaamheid. Met een enorme kennis en ervaring, vakmanschap en innovatiekracht. Daarbij draait het om evenwicht: tussen agrarische productie, landschap en natuur, water en bodem, mens en dier. Met structurele veranderingen voor een nieuw landbouw- en voedselsysteem gaan we bijdragen aan een nieuwe balans tussen economie, maatschappij en ecologie. De provincie werkt samen met alle partijen aan een Brabantse landbouw- en voedselketen die innovatief, waardevol, circulair en verbonden is.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen